StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Vanaf 21 januari 2022 is het voor inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de overstap van koken op gas naar elektrisch koken.

inspiratiehuis

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft hiervoor budget gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van een elektrisch kooktoestel en pannenset (max. € 500), de benodigde aanpassingen aan de meterkast (max. € 500) en het plaatsen van een extra aansluiting in de keuken om elektrisch te kunnen koken (max. € 250).

Waarom Stad aan ’t Haringvliet?
Stad Aardgasvrij is een initiatief vanuit Stad aan ’t Haringvliet. Een groep inwoners zocht naar de beste manier om het dorp aardgasvrij te maken. Samen met het projectteam deskundigen deden zij hier onderzoek naar. Waterstof is een goede optie.

In de zomer van dit jaar beslissen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stad aan ‘t Haringvliet of het dorp in 2025 de overstap naar aardgasvrij mag maken. Er kan dan gekozen worden voor waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Als 70% instemt, gaat het plan door.

De overstap naar waterstof moet aan acht beloften voldoen: Veilig of anders niet, Betaalbaar, Altijd warm, Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar en natuurlijk Voldoende draagvlak. Alleen als het project aan alle beloften voldoet, gaat de overgang naar waterstof door. Meer informatie hierover leest u op www.stadaardgasvrij.nl.

Hoe wordt dit gefinancierd?
Stad Aardgasvrij heeft een bijdrage van € 5,6 miljoen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gekregen. Met dit geld wordt de overgang naar aardgasvrij verwarmen van de woningen in Stad aan ’t Haringvliet ondersteund en versneld. Dit bedrag wordt onder andere gebruikt om de overstap naar waterstof betaalbaar voor iedereen te maken. Aardgasvrij koken valt hier ook onder.

Wat kunnen de inwoners met deze subsidie aanschaffen?
Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van:

 1. een elektrisch kooktoestel en pannenset (maximaal € 500);
 2. de benodigde aanpassingen aan de meterkast (maximaal € 500);
 3. een extra aansluiting in de keuken laten plaatsen om elektrisch te kunnen koken (maximaal € 250).

De opties 2 en 3 kunnen alleen in combinatie met optie 1.

De eigen arbeidsuren van de aanvrager komen niet in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden
Om voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen moet u aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

 1. U bent de eigenaar en/of huurder van de woning of bedrijfspand;
 2. Het object (woning of bedrijfspand) valt binnen de projectgrens;
  Hoe weet ik of dit zo is? U hebt een brief ontvangen waarin staat of u binnen de projectgrens van het project Stad Aardgasvrij valt en u hebt onlangs een informatieblad ontvangen over Stad Aardgasvrij of de lijst in bijlage II (verordening);
 3. Voor het verblijfsobject is niet eerder (2019/2020) gebruik gemaakt van een gemeentesubsidie voor Aardgasvrij koken;
 4. U bent nog niet begonnen met het uitvoeren van de maatregelen;
 5. Het gaat om vervanging van een bestaande installatie.

Aanvragen
De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechthebbenden van verblijfsobjecten op een adres uit de lijst in bijlage II (verordening) en ter vervanging van een bestaande installatie. Als verblijfsobjecten worden aangemerkt woningen en bedrijfspanden. Per object moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend middels een daartoe beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • de te treffen voorzieningen;
 • de daaraan verbonden kosten (overlegging van de desbetreffende bewijsstukken).

Aanvraagformulier
U kunt een aanvraag tijdelijke subsidieregeling Stad Aardgasvrij bij de gemeente online indienen:

Aanvraagformulier

Extra informatie
Er is een subsidieplafond van € 460.000,--;
De aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst;
De regeling geldt tot en met 30 juni 2025.