Maandag 13 november 2023 was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni.

Publiek tijdens informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij

De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen van subsidie. Ook gingen inwoners in gesprek met de projectleden over hun zorgen en twijfels over het vervolg van het project.

Vier beloften staan op groen
Het project kan alleen doorgaan als alle acht beloften waargemaakt worden. Albert van der Molen, innovatie expert bij Stedin gaf een toelichting op de voortgang van de beloften. Vier beloften zijn inmiddels uitgewerkt en staan op groen: Veilig of anders niet, Het kan, Groen en Vertaalbaar.

Vier beloften staan op oranje
De beloften Betaalbaar, Het mag, Altijd warm en Voldoende draagvlak staan op oranje. Deze worden nog verder uitgewerkt. Er worden op dit moment veel gesprekken gevoerd met toezichthouders. Deze gaan bijvoorbeeld over de bescherming van consument. En gesprekken met de overheid, omdat er wetten aangepast moeten worden. Maar ook over afspraken met verzekeraars, die er positief op reageren. Dat komt omdat er bij waterstof geen slachtoffers meer vallen door koolmonoxidevergiftiging.

14 december wordt uitslag draagvlakmeting definitief
De belofte Voldoende draagvlak staat dus op oranje. Tijdens de openbare zitting op 23 oktober 2023 zijn vier bezwaren ingediend. Van de openbare zitting is een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de draagvlakmeting en de ingebrachte bezwaren. Het proces-verbaal wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens op 14 december 2023 of de stemming op wettige wijze heeft plaatsgevonden.

Schouw en hulp bij aanvraag subsidie
Tot nu toe zijn er 514 schouwen van de woningen uitgevoerd en schouwrapporten opgemaakt. Na 257 schouwen is subsidie aangevraagd, voor onder andere elektrisch koken. Bij ongeveer 100 woningen in Stad is nog geen schouw gedaan. Deze inwoners kunnen nog steeds een schouw aanvragen. 
De schouwers helpen inwoners ook met het aanvragen van de subsidies en de aanvraag voor verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Tijdens een schouw kunnen inwoners ook advies krijgen over het verduurzamen van de woning.

Zorgen en twijfels
Hoewel de ruime meerderheid voor een aardgasvrij dorp stemde, kan het projectteam zich voorstellen dat er inwoners zijn die zich zorgen maken of vragen hebben. Daarom een oproep aan iedereen die in Stad aan ’t Haringvliet woont: laat van u horen! We willen graag samen tot oplossingen komen, vragen beantwoorden of zorgen wegnemen. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn bijvoorbeeld gaat graag in gesprek als u vragen heeft aan de gemeente. Albert van der Molen, innovatie-expert bij Stedin kan onder andere meer vertellen over de veiligheid van groene waterstof in het dorp en andere plekken in Nederland.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD