In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden.

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht via bestaande aardgasleidingen.

Nederland heeft nog geen wetgeving om woonwijken van het aardgas af te sluiten. Het Rijk werkt op dit moment aan permanente wet- en regelgeving hiervoor. Deze wet- en regelgeving is voor het project Stad Aardgasvrij niet op tijd beschikbaar. Om het project toch mogelijk te maken, is het Rijk akkoord gegaan met het uitwerken van tijdelijke wet- en regelgeving speciaal voor Stad aan ’t Haringvliet.

Toezichthouders
Het project Stad Aardgasvrij werkt al sinds 2020 samen met verschillende ministeries en toezichthouders om tijdelijke wet- en regelgeving te maken. Dit is nodig om toezicht te kunnen houden op onder andere veiligheid en leveringszekerheid en om de gebruiker te beschermen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Klimaat & Energie zijn akkoord met het uitwerken van een regeling om de overstap van aardgas naar waterstof speciaal voor Stad aan ’t Haringvliet mogelijk te maken. Hiervoor wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder de Omgevingswet uitgewerkt. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. In een AMvB staan regels voor het in de praktijk uitvoeren van de wet.


Bevoegdheid afsluiten aardgas
Stedin krijgt de bevoegdheid om een waterstofnetwerk te beheren. Daarnaast krijgt de gemeente Goeree-Overflakkee het recht om de aansluiting op het aardgasnetwerk te beëindigen en dit recht te vervangen door het recht op aansluiting op het waterstofnetwerk. Hiermee krijgen de gebruikers bescherming dat er een gas geleverd kan worden. Dit wordt alleen waterstof in plaats van aardgas. Als inwoners of ondernemers niet willen verwarmen met waterstof kunnen zij kiezen voor een individuele oplossing, bijvoorbeeld een warmtepomp.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD