Het projectteam werkt hard om de acht beloften van Stad Aardgasvrij waar te maken. Met name "Betaalbaar" en "Het mag" krijgen op dit moment veel aandacht.

Om u als inwoner zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken werken we met stoplichten. Een belofte staat op groen als deze uitgewerkt is en blijkt dat we kunnen voldoen aan de belofte. Als dit nog niet zeker is, staat de belofte op oranje.

Vijf van de acht beloften staan op groen
Vijf beloften zijn uitgewerkt en staan op groen: "Veilig of anders niet", "Het kan", "Groen", "Vertaalbaar" en "Voldoende draagvlak". De drie beloften "Betaalbaar", "Het mag" en "Altijd warm" staan nog op oranje. Het projectteam is nu bezig met de uitwerking van deze beloften.

Zij voeren gesprekken met toezichthouders, de landelijke overheid en verzekeraars. Leden van het projectteam zijn bijvoorbeeld in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hier vragen ze steun voor de voortgang en doorgang van het project. Wet- en regelgeving moet worden aangepast en het project heeft financiële steun nodig van de landelijke overheid. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een goede inrichting van de uitvoeringsorganisatie om straks de overstap te kunnen maken. Taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen de betrokken partners om ervoor te zorgen dat de overstap goed gebeurt.

Allemaal zaken waar u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet nu nog weinig van merkt en ziet, maar noodzakelijk zijn om over te kunnen stappen van aardgas naar groene waterstof.

Volgende informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart 2024
Verder staat op maandag 4 maart 2024 de volgende informatieavond voor inwoners van Stad op de planning. Zet deze datum alvast in uw agenda. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging op de deurmat en via e-mail.

Stad van zaken Stad Aardgasvrij januari 2024 met stoplichten
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD