Donderdag 21 maart 2024 kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk van Coöperatie Deltawind.

Stad aan 't Haringvliet

Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan ’t Haringvliet. Het projectteam van Stad Aardgasvrij is op de hoogte gesteld van het aanbod.

De drie samenwerkende producenten willen de optie om waterstof te produceren voor Stad aan ’t Haringvliet meenemen in het grotere onderzoek (Milieu Effect Rapportage, MER) naar vervanging van de windmolens in de twee windparken. Dit onderzoek richt zich op het vervangen van de 11 oude windmolens door nieuwe, mogelijk hogere windmolens en de mogelijkheden om hier waterstof te produceren.

Over het onderzoek
Deltawind, Eneco en Hygro willen onderzoeken wat het effect is bij het gebruik van nieuwe windturbines die even groot is zijn als de windmolens die er nu staan, en hogere windturbines. In dat laatste geval wordt het totaal aantal windmolens minder en komt er meer afstand tussen de omliggende woningen en de turbines. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan betrokkenen en omwonenden gevraagd wat zij terug willen zien in het onderzoek, waar ze antwoord op willen en waar de zorgen liggen. Dit nemen de ontwikkelaars vervolgens mee in het onderzoek. De uitkomsten worden halverwege 2025 verwacht. Daarna wordt het project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd en kan zij een besluit nemen over het wel of niet vergunning verlenen voor vernieuwing van het windpark.

Gemeenteraad om steun gevraagd voor opstarten MER
Voordat Coöperatie Deltawind, Eneco en HYGRO met het onderzoek starten, willen zij eerst weten of de gemeenteraad wel achter het onderzoek staat, omdat er dus ook hogere windmolens dan er nu staan worden onderzocht. De gemeenteraad zal zich hier eerst over buigen, voordat de ontwikkelaars starten met het onderzoek.

Agendapunt doorgeschoven
Vanwege de nieuwe informatie over Stad aan ’t Haringvliet heeft de gemeenteraad besloten het agendapunt niet nu al te behandelen, maar pas een besluit te nemen als er meer bekend is over wat dit aanbod voor Stad Aardgasvrij betekent. Het team van Stad Aardgasvrij zoekt dit daarom de komende tijd verder uit. Deze inhoudelijke uitwerking staat los van de invulling van de twee windparken en dus ook van de verschillende hoogtes die in de MER onderzocht zouden worden. Dat besluit ligt bij de gemeenteraad en de samenwerkende producenten Coöperatie Deltawind, HYGRO en Eneco.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD