Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij
De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn.

Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de belofte Betaalbaar te kunnen voldoen is subsidie nodig. Al langere tijd voert het projectteam gesprekken hierover met verschillende partijen, waaronder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ondertussen is de wereld om ons heen de laatste jaren snel veranderd. Uit de laatste gesprekken blijkt dat het Rijk hierdoor twijfelt over de financiering van het project, onder andere vanwege de afgesproken prijs voor waterstof voor de inwoners. Deze plafond­prijs is een belangrijk onderdeel van de belofte Betaalbaar. Het projectteam wil de acht beloften die de basis zijn van het project aan u, de inwoners nakomen. De inwoners hebben op basis van deze beloften in juni 2023 met 77,6 procent voor een aardgasvrije toekomst gestemd.

Flyer belofte betaalbaar

Belofte Betaalbaar
Zoals beloofd aan u, alle inwoners, organisaties en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet, is de overstap van aardgas naar waterstof en het verbruik ervan Betaalbaar. Dat betekent dat iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die kiest voor waterstof 15 jaar lang niet meer betaalt dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 (inclusief belastingen). Ook worden de aanpassingen aan de woning zoals een nieuwe gasmeter, een nieuwe waterstof cv-ketel en aanpassingen aan het leidingwerk door het project betaald voor de inwoners. En voor degenen die nog op aardgas koken is subsidie beschikbaar voor een nieuw elektrisch kooktoestel en de bijbehorende aanpassingen aan de elektra. De belofte Betaalbaar is belangrijk omdat we u vragen om van het vertrouwde aardgas af te gaan en over te stappen op waterstof, wat nog niet gangbaar is in Nederland. We zorgen ervoor dat u later niet geconfronteerd wordt met onvoorziene kosten omdat u meewerkt aan een demonstratieproject waar heel Nederland van kan leren.

Hoe zijn we tot de plafondprijs gekomen?
Vanwege de enorme prijsschommelingen van aardgas de afgelopen jaren, wilde een afvaardiging van de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet enige tijd geleden meer duidelijkheid voor de inwoners over de kosten van waterstof, omdat zij voor 15 jaar meewerken aan een demonstratieproject. In afstemming met de partners en overheden zijn we gekomen tot de plafondprijs van waterstof die vergelijkbaar is met een aardgasprijs van € 0,90 per m3. Het Rijk lijkt nu principiële bezwaren te hebben tegen deze plafondprijs.

Groene waterstof maken is nieuw, innovatief en nu nog duur
“Technisch is het niet ingewikkeld, omdat we gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk. Maar om dit collectief toe te passen op een hele dorpskern is nieuw. Dat dit hoge kosten met zich meebrengt is niet vreemd. Dit is vaak het geval bij demonstratieprojecten. Er moet eerst geïnvesteerd worden, om lessen te kunnen leren. Om te ontdekken wat kan en wat niet kan. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de inwoners altijd kunnen rekenen op de aanvoer van waterstof, zodat zij hun huis ook bij extreme kou warm kunnen krijgen,” vertelt Innovatie expert Albert van der Molen van Stedin.

Voor Stad aan ’t Haringvliet garanderen we leveringszekerheid volgens de belofte Altijd warm. Dus als het niet waait, de zon niet schijnt of er een storing is zorgen we dat er genoeg waterstof is opgeslagen en wordt aangevoerd waardoor er altijd voldoende waterstof is.

De kosten van zo’n eerste systeem zijn hoog. Daarover is het projectteam nu in overleg met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We vragen om subsidie om dit project mogelijk te maken.

We willen aan de slag
We willen in Stad aan ’t Haringvliet nu stappen zetten. Meer dan 80% van de woningen is geschouwd. Er wordt hard gewerkt aan toekomstbestendig elektra voor de woningen. En het Rijk werkt ondertussen aan een specifieke regelgeving die nodig is om over te mogen stappen van aardgas naar waterstof.

Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder Duurzaamheid, gemeente Goeree-Overflakkee: “Het is spannend, het is niet voor niets een demonstratieproject. En heel Nederland kan hiervan leren. Ik begrijp ook de terughoudendheid van het Rijk, want wat we hier doen gebeurt nog nergens. Maar we vragen tegelijkertijd om nu door te zetten, en op te komen voor die inwoners die graag die eerste stap willen maken naar een aardgasvrije toekomst. We hopen daarom dat we er de komende tijd samen met het Rijk uitkomen.”

De gesprekken over de belofte Betaalbaar zijn nog steeds gaande. De komende weken wordt duidelijk of we samen een oplossing kunnen vinden, of het project verder kan en hoe. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn delen we dit met u, de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD