Maandag 29 april en maandag 6 mei 2024 gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online.

Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de inwoners is het belangrijk om te weten of het project doorgaat, welke volgende stap ze kunnen verwachten en wanneer.

Informatieavond in 't Trefpunt
Innovatie expert Albert van der Molen van Stedin en projectleider Richard van As-Jacobsson vertelden aan de hand van de status van de beloften waar ze op dit moment mee bezig zijn. De status van de beloften geven we aan met stoplichten. Vijf beloften staan nu op groen; Voldoende draagvlak, Veilig of anders niet, Groen, Het kan en Vertaalbaar. En drie op oranje; Betaalbaar, Het mag en Altijd warm. Ook deze drie beloften moeten groen worden. Het project gaat alleen door als alle acht beloften op groen staan.

Bobby Groenewoud begeleidde de avond en gaf de aanwezigen de gelegenheid om hun mening, zorgen of vragen anoniem te stellen via QANDR. Aan het einde van de presentatie was er ruimte om vragen te stellen aan de projectteamleden. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Schouwcoördinator Sander Hartwig deed een oproep om alsnog een schouw van de woning aan te vragen, als inwoners nog geen gebruik gemaakt hebben van dit aanbod.

Informatieavond in 't Trefpunt

Belofte Betaalbaar

De belofte Betaalbaar garandeert de inwoners van Stad dat ze niet geconfronteerd worden met onvoorziene kosten, omdat ze meewerken aan een demonstratieproject waar heel Nederland van kan leren. Dit houdt onder meer in dat ze niet meer betalen voor waterstof dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Richard van As-Jacobsson vertelt: “Hier zit de spanning. De productie van de groene waterstof brengt hogere kosten met zich mee dan bij de aanvang van het project bekend was. De wereld om ons heen is de laatste jaren zo veranderd. Elektriciteit en electrolysers voor waterstof zijn duurder geworden. Daarnaast hebben we te maken met inflatie en hogere rente. Hierdoor is het financiële tekort groter dan verwacht en is de financiering voor het produceren van groene waterstof moeilijk rond te krijgen. Wat ook meespeelt is dat voor groene waterstof dezelfde energiebelasting betaald moet worden als voor aardgas, omdat waterstof ook een gas is. Er wordt op dit moment nog geen onderscheid gemaakt in belastingtarieven tussen grijze aardgas en duurzamere groene waterstof. Ook wordt er geen uitzondering gemaakt voor het project Stad Aardgasvrij. We willen dit graag anders geregeld zien en zetten ons in voor een lagere energiebelasting voor groene waterstof”. Het projectteam is over de subsidie die nodig is in gesprek met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat maakt het moeilijk?
Waterstof wordt nog niet gebruikt in de gebouwde omgeving, daarom moet wet- en regelgeving aangepast of nog gemaakt worden. Wat we in Stad doen gebeurt nog nergens, het is een demonstratieproject. Het Rijk is daarom enigszins terughoudend en lijkt nu principiële bezwaren te hebben tegen de plafondprijs die bij aanvang van het project afgesproken was. Om de productie van waterstof te financieren is veel subsidie nodig en dit kost tijd. We blijven ondertussen doorgaan met het verstrekken van de beschikbare subsidies aan de inwoners van Stad voor de overstap op elektrisch koken en het toekomstbestendig maken van de elektriciteit in de woningen. Dit is namelijk sowieso goed voor de toekomst van Stad aan ’t Haringvliet, aangezien uiteindelijk heel Nederland van het aardgas af zal gaan.

Wat doen we om de beloften waar te maken?
Om de beloften waar te maken worden gesprekken gevoerd met de Provincie Zuid-Holland, de ministeries en leden van de Tweede Kamer. De verwachting is dat we voor de zomer meer weten over de voortgang en zicht op financiering van het project.

In gesprek met projectteamleden

Na de presentatie gingen de aanwezigen in gesprek met de projectteamleden over het project. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om vragen te stellen en informatie te krijgen organiseerde Stad Aardgasvrij twee informatieavonden. Op 29 april was de informatieavond in het Trefpunt en op 6 mei konden inwoners de informatieavond online vanuit huis bijwonen.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD