Werkgroep "jeugd" van "Stad op Stelten" heeft vorige week de volgende brief naar het college van burgemeester en wethouders gestuurd. In deze brief vind u een stand de stand van zaken en ziet u welke wensen de werkgroep heeft.

Stad op Stelten
10/7/7
Werkgroep Jeugd
Contactadres: Herman Maas, Molendijk 4, 3243 AM Stad aan't Haringvliet

Aan B&W van Middelharnis

Nu onze plannen voor de verre toekomst bij velen onrealistisch en financieel niet haalbaar lijken te zijn, stappen we van onze stelten en staan weer met beide voeten op de grond. We richten ons nu als groepje positief denkenden over het dorp, meer op de korte termijn en kleine budgetten. We hopen dat dit het dorp meer zal aanspreken en dat er meer participatie van de burgers zal ontstaan. We bereiden ons voor om in het kader van het buurtgericht werken van de gemeente Middelharnis (zie nota 17/4/7) voor de gemeente een gesprekspartner te zijn. Onze werkgroep inventariseerde de mogelijkheden voor de jeugd.

In onze ogen behoort ons dorp tot de meest veilige en kindvriendelijkste plaatsen van ons land maar toch zoeken we nog naar verbeteringen. Welke kinderen hebben op loopafstand een strandje, een bos, twee speeltuintjes, twee visplekken, een kaai, een geitenweitje, een ijsbaan, een gymzaal, een snoepwinkel van Piet de Kapper, een speelweide met skatebaan, een voetbalclub, gymnastiekvereniging, een peuterspeelzaal en twee scholen? Als activiteiten zijn er ondermeer de avondvierdaagse, Koninginnedag, een lampionnenoptocht, een sinterklaasoptocht, een familiedag van de voetbal, een voetbalkamp, middagen van de Dorpsgroep en de Stadse dag. In Middelharnis, op fietsafstand, zijn een goede bibliotheek, een muziekschool, vele sportclubs, een jeugdtoneel en een jeugdcircus. De sociale cohesie en controle is belangrijk voor het gevoel van veiligheid en geborgenheid en deze was vroeger duidelijk aanwezig doordat o.a. je familie in hetzelfde dorp woonde. Nu streven de sportclubs, de kerken en andere organisaties zoals de dorpsgroep, Stadsweb en de Stadse dag ernaar om dit belangrijke element te behouden en uit te breiden.

Inventarisatie:

 • 0-1 jarigen: voldoende wandelmogelijkheden, geitenweitje, mogelijkheden voor oppasmoeders in het dorp en crèches in Ooltgensplaat en Middelharnis. Werkende moeders rijden bijna allemaal naar hun werk en halen en brengen is dus zelden een probleem. Ook poolen is mogelijk omdat meerdere kinderen uit het dorp op dezelfde crèche zitten.
 • 0-4 jaar: speeltuintjes, relatief veel veilige straten waar je op de stoep kunt spelen, strandje, peuterspeelzaal, peutergym, bos, eendjes voeren op de kaai.
 • 4-12 jaar: relatief veilig fietsen, bos, strand (wat saai voor deze leeftijd), kaai, skatebaan en andere hangplekken, voetbalclub, DOTO (gefuseerde gymclub), middagen dorpsgroep, muzieklesmogelijkheden in het dorp en kinderclubs van de kerken. Omdat de voetbalwei in principe niet openbare ruimte is wordt naar een alternatief trapveldje gezocht.
 • 12-18 jaar: geen disco in het dorp, maar wel hangplekken die weinig overlast geven voor omwonenden: bos, strandje, kaai en skatebaan, voetbal, verkeersveilig fietspad naar Middelharnis, particuliere caravan bij transportbedrijf, manege op fietsafstand, 2 jachthavens. Vroeger was de patattent op de Kaai een ontmoetingscentrum voor deze leeftijdscategorie en daarom juichen we de nieuwe standplaats van de patatkar bij de jachthaven/strandje toe. Veel kinderen op deze leeftijd hebben genoeg aan lezen en hun computer en zoeken weinig naar sociale contacten buiten school. Goede busverbindingen op schooltijden voor jeugd die vervolgonderwijs in Rotterdam volgt.
 • 18-22 jaar: Deze groep kan ruwweg verdeeld worden in:
  • de Stadtenaeren rond de voetbal vormen een hecht netwerk en organiseren veel zelf op en buiten het eiland (zie hun website).
  • de kerkelijke jeugdclubs werken nauw samen/gaan in elkaar op en veroorzaken geen overlast.
  • een groepje dat films maakt en toneel speelt.
  • de SZO en aanhang was een probleem door de verveling en het ontbreken van een honk waar ze zichzelf kunnen zijn. Dit is een landelijk probleem waar het nieuwe kabinet veel aandacht voor heeft. Elders zien we meer jongerenhuisvesting waarin de jeugd kan rijpen en hun eigen weg vinden maar hier blijft men langer thuis en heeft dan behoefte om er eens uit te zijn. Vertier in het weekend kan elders, maar sommigen verkiezen hun dorp. In overleg met de dorpsagent en de gemeente wordt hard gewerkt aan een eigen honk en de tijdelijke voorziening werkt naar ieders tevredenheid.

Wensen en mogelijke oplossingen:

 • Een trapveldje kan eenvoudig gerealiseerd worden door het weitje in het bos wat vaker te maaien en er 4 oude verkeerspalen neer te zetten als doel. (Op de skatebaan is maar 1 doel en 1 basketbalnet). Er hebben zich reeds vaders aangeboden om te helpen maaien.
 • Bij het strandje, dat op vrij goedkope manier is te verbreden, zou weer een vlot aan de paal kunnen worden gelegd. Vroeger was dit voor de jeugd een prettige en veiligere plek om te spelen dan bij de sluis. Een volleybalnet op het strandje zou kunnen als het strand wat breder was, want nu zou het moeders met kleine kinderen verstoren. Als alternatief zou er nu al een volleybalnet op het grasveldje naast het strandje kunnen komen waar bijna nooit iemand zit.
 • Het huttenbouwen in het bos wordt nu door de gemeente niet toegestaan en de hutten worden vernield. In onze ogen schaden de hutten de natuur niet enorm en vormt het huttenbouwen een goede leerschool in sociale omgang en het ontwikkelen van bouwtechnisch inzicht. Mogelijk kunnen vaders gestimuleerd worden een handje te helpen en de veiligheid in de gaten houden.
 • De verkeersveiligheid voor alle bewoners, maar vooral voor de jeugd, kan op de Molendijk en de Vrouwtjesweg beter door strengere handhaving snelheidslimiet of duidelijkere afbakening van de ruimte voor fietsers en wandelaars. (zie eerste deel parallelweg vanaf Oude Tonge op de Grevelingendam). Een verkeersdrempel bij de ingang van het dorp zou veel bezwaren hebben maar in Ooltgensplaat werkt hij prima. Het kerkpad vormt een goed alternatief voor de fietsende jeugd ten opzichte van de drukke Nieuwstraat.
 • We zouden het toejuichen als de patatkar ook buiten het hoogseizoen een plek in het dorp mag behouden.
 • De hondenpoepoverlast kan verminderen door speciale zones aan te wijzen om honden uit te laten waar anderen er minder hinder van hebben. Dus graag een strenger verbod op het strandje en op de stoepen naar de scholen. Waarom zijn zakjes nog niet verplicht?
 • Kunnen we de skatebaan met hulp van actieve ouders wat uitdagender maken?
 • Er wordt verschillend gedacht over voor- en naschoolse kinderopvang. De een wil het bij de eigen school houden en de ander ziet liefst een gezamenlijke opvang met ook andere leeftijdsgroepen in de gymzaal, voetbalkantine of het Trefpunt om de onderlinge band in het dorp te versterken: een soort open jongeren centrum met naast een beroepskracht ook vrijwilligers. Zeker de kindermiddagen van de Dorpsgroep in het Trefpunt trekken nu reeds veel kinderen. We hopen dat een gesprek met alle betrokkenen dus ook gemeente en de instanties tot een aanvaardbaar resultaat zal leiden.
 • Wat betreft de jongerenhuisvesting denken we nu aan de bejaardenhuisjes in de A. van Bronckhorststraat als er nieuwe ruimte komt voor de ouderen. Je woont zelfstandig maar voor de was en de lekkere hap loop je even naar je moeder. In de toekomst zou een gezamenlijk project aan de rand van de contouren, waarin de jeugd de prijs drukt door mee te werken aan de bouw, een mogelijkheid zijn.

Met vriendelijke groeten,
Gert Vink, Erwin Götzenberger en Herman Maas

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD