Sinds het najaar van 2006 hebben graafmachines het agrarische eiland Tiengemeten omgevormd tot een natuurgebied bestaande uit een gedeelte Weemoed, een gedeelte Weelde en het grootste gedeelte Wildernis.

Door Jan Roedoe

Sinds het najaar van 2006 hebben graafmachines het agrarische eiland Tiengemeten omgevormd tot een natuurgebied bestaande uit een gedeelte Weemoed, een gedeelte Weelde en het grootste gedeelte Wildernis.

Dit omvormen is gepaard gegaan met veel kritiek van buitenaf. Een door de agrarische sector gebruikt terrein van ongeveer 1000 ha werd teruggeven aan de natuur.
Op veel plaatsen in Nederland zien we dergelijke ontwikkelingen, waar we ons kritisch tegenover kunnen en moeten opstellen. Inhoudelijk is dit niet de plaats om deze discussies te voeren.

Wat we wel kunnen constateren, is dat we een mooi, rustig en schilderachtig natuureiland hebben gekregen pal aan de overkant. Beter dan de eerder voorgestelde luchthaven of verwerkingsplaats van havenslib.
De natuur zal jaren nodig hebben om zich hier in evenwicht te vestigen, maar de voortekenen kort na het beëindigen van de graafwerkzaamheden, gaan in de goede richting. Nu al ziet men vogelsoorten en planten, die hier nauwelijks voorkwamen maar zeker wel oorspronkelijk zijn in ons leefgebied. Verder heerst er een ontwapenende rust als gevolg van het bijna volledig ontbreken van permanente bewoners.

Het is zeker de moeite waard om een bezoek aan dit stukje overburen af te leggen en in de toekomst de veranderingen verder te volgen. De boot vanaf Nieuwendijk gaat bijna dagelijks om het uur en kost slechts € 2,- per persoon (kinderen € 1,-).
Zelf ben ik er bijna wekelijks te vinden om de veranderingen in mijn schilderijen vast te leggen. Sinds oktober zijn dat zo'n 25 schilderijen. Ook hebben we met 12 liefhebbers en de sleepboot van Bernard Brugman een dag een bezoek gebracht aan het eiland en er heerlijk geschilderd.

Het bestuur van "stichting Stadsweb"* is in overleg met Natuurmonumenten en diverse andere partijen om een bootverbinding vanuit Stad naar het eiland te realiseren. Dit zal zeker de bedrijvigheid aan onze haven ten goede komen en betekenen, dat men gemakkelijker even de oversteek maakt om van de natuur te genieten of zomaar even in rust te wandelen.

Voor nadere informatie over het eiland en de huidige veerdienst: www.tiengemeten.deltanatuur.nl.


* Noot van webmaster: dit is niet hetzelfde als "StadsWeb" (de website), "StadsWeb" maakt wel onderdeel uit van deze stichting.

Schilderij
"Tiengemeten, zicht op vasteland"
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD