In februari 2007 is door de gemeente Middelharnis, Stad Totaal B.V. en Woongoed Flakkee een intentieovereenkomst ondertekend. Sindsdien lijkt het stil geworden, alsof er niet meer aan het project wordt gewerkt.

Door L.W. Jobse, namens Arcus Projectontwikkeling BV

In februari 2007 is door de gemeente Middelharnis, Stad Totaal B.V. en Woongoed Flakkee een intentieovereenkomst ondertekend, waarin is afgesproken de woningbouwplannen samen verder vorm te geven. Sindsdien lijkt het stil geworden, alsof er niet meer aan het project wordt gewerkt. Dat is zeker niet het geval, integendeel.

De mensen die direct betrokken zijn bij het project weten beter. Achter de schermen zijn zij bezig om een bestemmingsplan op te stellen dat de mogelijkheden voor de bouw van de woningen/appartementen mogelijk moet maken. Niet alleen een bestemmingsplan voor de nieuwbouw, maar direct voor de hele kern Stad aan 't Haringvliet.

Het duurt misschien wat lang, echter dat heeft te maken met de zorgvuldigheid waarmee dergelijke plannen moeten worden voorbereid, de afspraken die tussen partijen moeten worden gemaakt en het noodzakelijke overleg met de provincie. De provincie moet immers uiteindelijk goedkeuring verlenen voor het bestemmingsplan, anders kan er niet worden gebouwd.

Met de provincie wordt inmiddels overlegd over het plan en de manier waarop het bestemmingsplan in procedure moet worden gebracht. Het gaat daarbij niet alleen om de vraag 'hoeveel woningen mogen er in Stad worden gebouwd?', maar ook over de vraag hoe de ontwikkeling zich verhoudt in relatie tot alle andere woningbouwplannen op Stad. Voor Stadtenaren misschien niet relevant, maar voor de provincie wel. De procedures om te komen tot het uiteindelijk starten met bouwen duren lang. Dat is nu eenmaal zo, zo is de wet en zo werken organisaties. Hoe het nu verder gaat?

Het lijkt erop dat het bestemmingsplan nog dit jaar in procedure kan. Uiteraard krijgen belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van het bestemmingsplan. Hiervoor wordt het plan ter inzage of ter visie gelegd. Mogelijk dat er dan ook een inspraak- of informatieavond komt. Voor de totale procedure dient rekening te worden gehouden met een tijdstraject van circa één jaar.

Zodra de bestemmingsplanprocedure in gang is start de ontwikkelaar Stad Totaal B.V. (een samenwerking van Arcus Projectontwikkeling en Kroon Projectontwikkeling) ook met de uitwerking van de architectuur van de woningen en appartementen. In de loop van het voorjaar van 2008 wordt dus meer duidelijk. Geduld is nog noodzakelijk, maar er is zeker sprake van vooruitgang!

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD