StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Tijdens het stadsoverleg 21 mei 2014 kwam Dhr. Ten Have van Woongoed Goeree-Overflakkee iets vertellen over het nieuwe woon-zorgcomplex, dat gebouwd gaat worden op het koelhuisterrein.

De bouw zal na de bouwvakvakantie beginnen en zal worden uitgevoerd door de firma Boeter. Er komen 11 appartementen en de huisartsenpraktijk van Joost. Ook zal er een pinautomaat van de Rabobank in komen. De oude pinautomaat zal in gebruik blijven tot de nieuwe klaar is.

Oorspronkelijk zouden er 22 appartementen gebouwd worden, maar omdat er op Stad niet zo veel vraag was naar seniorenappartementen, is dat aantal gehalveerd. Blijkt nu, dat er toch veel aanvragen komen, dan kan de rest ook gebouwd worden. Indien er erg veel aanvragen komen, hebben de Stadtenaren voorrang.

Het gebouw zal rond de bouwvakvakantie van 2015 klaar zijn. De woningen aan de van Bronckhorststraat blijven staan en zullen worden opgeknapt.
Op de vraag of de appartementen betaalbaar zullen zijn voor AOW’ers is het antwoord: de woningen worden zo gebouwd dat een maximale huurtoeslag mogelijk is.

De bouw gaat dus echt door en hebt u nog getwijfeld of u zich zou opgeven en u wilt er nu toch wel in, dan kunt u zich nu opgeven bij Woongoed Goeree-Overflakkee.