StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Afgelopen donderdag 11 september 2014 werd aan de Molendijk op de plek van het voormalig koelhuis onder grote belangstelling de eerste paal geslagen voor 11 nieuwe woonzorgwoningen en de nieuwe huisartspost.

eerste paal

Hieraan vooraf vond een korte bijeenkomst plaats in het Trefpunt waar alle partijen die betrokken zijn bij dit project Stad feliciteerden met dit nieuwe te bouwen complex. Gesproken werd o.a. door Woongoed, Curamare en onze huisarts Joost van de Putte.

Zelfstandig blijven wonen voor ouderen in de eigen kern met, indien nodig, afstemde zorg werd als belangrijk punt genoemd. Ook werd de historie geschetst van dit project dat door de huidige crises vertraging en inkrimping opliep. Toch heeft Woongoed het aangedurfd hier enig risico te willen lopen, omdat zij dit project ook maatschappelijk belangrijk vinden. Benadrukt werd dat zoiets alleen maar gaat als er bewoners zijn voor het nieuwe complex, maar er zijn al veel belangstellenden.

De Stadse Burgemeester “Meester Piet Diepenhort” gekleed in lange witte jas met bijbehorende helm verrichte deze handeling als voorzitter van het Stadsoverleg Hij werd hiertoe uitgenodigd door de Simon van Nieuwaal de directeur van Woongoed.

Deze memoreerde in het kort dat het er toch van gekomen was terwijl men hier op Stad al lang dacht dat het niet meer zou gebeuren “eerst zien dan geloven”... Hij nodigde alle belangstellenden uit na afloop naar het Trefpunt te komen voor een hapje en een drankje.

Na enig hijs en tilwerk van het benodigde materiaal was het zover:
De eerste paal ging er soepel in alsof onze Burgemeester dagelijks zoiets deed. Daarna sprak Piet Diepenhorst nog enige woorden waarin hij schetste wat er in de afgelopen tijd allemaal gedaan is om Stad leefbaar te houden. Hij onderstreepte dat steeds nieuwbouw een hoge prioriteit had naast veel andere projecten zoals het mooier maken van de haven, modernisering van het Trefpunt en een nieuwe rijdende winkel.

Hij noemde de eerste heipaal een mijlpaal voor Stad en bedankte Woongoed voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren, ook sprak hij de wens uit dat dit bouwproject het begin van nog meer nieuwbouw zou worden.
Daarna ging men naar het Trefpunt waar nog gezellig nagepraat werd.

-update-


-update 2-
Foto's kunt u vinden in het fotoboek. Wilt u iets kwijt over de bouw? Dan kan dat op het forum.