StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

In het kader van het donkere dagen offensief van de politie worden alle lagere scholen op het eiland door de wijkagenten bezocht en krijgen de leerlingen voorlichting over de buurtpreventie. Tijdens deze voorlichting kunnen kinderen zich opgeven om met de plaatselijke buurtpreventie mee te lopen en dat deden 9 leerlingen van de Albert Schweitzerschool en één van de Molenvliet.

Groepsfoto

Op dinsdag 13 januari 2015 liepen ze in vier groepjes met een lid van de buurtpreventie en een politieagent of BOA een uur door het dorp met een hesje van de politie en zagen heel wat verbeterpunten. Nog steeds zien veel slecht verlichte woningen er uitnodigend uit voor inbrekers, zijn veel auto’s niet op slot terwijl er kostbare zaken in liggen, hangen er nog touwtjes uit de brievenbus en staan ramen open waardoor je gemakkelijk naar binnen kunt.
Opvallend was dat twee leden van de buurtpreventie hun schuur niet afgesloten hadden en je zo een ladder en ander gereedschap kon pakken. Zij kregen dus een “Voetje” door de bus als waarschuwing.

Het was een geslaagde avond.


Twee meiden