StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Geachte leden van het Waterschap Hollandse Delta,
Namens de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet willen wij via deze brief onze zorgen kenbaar maken ten aanzien van de herinrichting van het traject Groeneweg (Den Bommel) tot Oudelandsedijk Middelharnis.

Het waterschap heeft besloten het traject duurzaam veilig vorm te geven en te categoriseren als een erftoegangsweg categorie 1. Hier gaat een snelheid van 60 km/h gelden. Kruisingen worden gelijkwaardig (verkeer van rechts heeft voorrang), brommers komen op de rijbaan. Er komen drempels bij kruisingen. Verder wordt het fietspad vanaf Schaapsweg Den Bommel doorgetrokken tot het fietspad aan de Lageweg.

De argumenten van het waterschap voor de herinrichting zijn:

 • er hebben teveel ongevallen plaatsgevonden
 • de route wordt oneigenlijk gebruikt (met name vrachtverkeer)
 • de aanwezigheid van langzaam verkeer
 • het relatieve smalle dijkprofiel
 • de verwachte stijging van de verkeersintensiteit in de toekomst

Wij betreuren nog steeds het feit dat de weg zijn functie als gebiedsontsluitingsweg heeft verloren. Zeker daar het traject door velen uit Middelharnis/Sommelsdijk, Stad aan ’t Haringvliet, Den Bommel en Ooltgensplaat, intensief gebruik wordt. Voor de herinrichting bedroeg de intensiteit op het traject Tilsedijk – Oudelandsedijk 4500 à 5000 voertuigen per dag.

U geeft aan in het Verkeersbesluit VB2012-09 Inrichting Oudelandsedijk - Tilsedijk 60km zone dat na de aanpassing van de provinciale weg N215 deze weg aantrekkelijker wordt voor het (vracht)verkeer, omdat de doorstroming zal verbeteren. U verwacht dat na de aanpassing van de N215 er een daling van intensiteit op het traject Tilsedijk Oudelandsedijk te zien zal zijn. U geeft echter ook aan dat er een verwachte autonome groei is van het autoverkeer.

Wij vrezen dat Goeree-Overflakkee dicht gaat slibben, doordat er nog maar 1 gebiedsontsluitingsweg overblijft, de N215. Wij zouden het op prijs stellen dat het Waterschap het gebruik van de weg blijft monitoren en maatregelen treft als de verkeersintensiteit op Goeree-Overflakkee verder toe blijft nemen.

Door middel van deze brief willen wij een aantal aandachtspunten/zorgen onder uw aandacht brengen, die betrekking hebben op de aanpassingen van het traject.

We willen beginnen met een aantal positieve punten te benoemen:

 • De geheel vernieuwde wegdelen zijn een aanzienlijke verbetering.
 • Er wordt gemiddeld minder hard gereden op het traject.
 • De weg is een stuk minder aantrekkelijk voor motorracers. In de bochten wordt het tempo er door de drempels uitgehaald.
 • Het vrachtverkeer is naar onze beleving afgenomen.
 • Het is fijn dat het voorstel uit het verleden: ‘een fietspad doortrekken van Schaapsweg naar de Lageweg bij Zuidzijde’ is gerealiseerd. Fietsers kunnen nu veilig naar Zuidzijde.

Hieronder willen we onze zorgpunten aangeven en onderbouwen met foto’s: (In deze PDF is de volledige uitwerking inclusief foto's weergegeven. [red.])

 • Niet alle slechte wegdelen zijn aangepakt
 • De drempels
 • De bermen
 • De belijning
 • De kruisingen
 • Verkeer van rechts Molendijk Stad aan ’t Haringvliet heeft geen voorrang
 • Smalle en steile zijwegen vanuit de polder
 • Brommers op de weg - Brommers op het fietspad

We hopen dat u onze zorgen deelt en dat we gezamenlijk tot een nog veiligere ‘Stadse dijk’ kunnen komen. We treden hierover graag met u in overleg.

Dit is een samenvatting zonder foto's van de brief naar het Waterschap Hollandse Delta. In deze PDF is de volledige uitwerking inclusief foto's weergegeven.

Wilt u uw mening kwijt over de herinrichting van het traject? Meld u dan aan op het forum!