StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Tien jaar geleden had een groep dorpsgenoten het gevoel dat het dorp een slaapstad aan het worden was. Er was krimp, er werd niet gebouwd en er waren weinig activiteiten.

Om de negatieve spiraal te doorbreken ontwikkelden ze een toekomstvisie voor het dorp waarbij de ideeën van de Stadtenaeren, verzameld via een enquête en bijeenkomsten met werkgroepen, als leidraad dienden voor het rapport “Stad op Stelten”. Doel was het dorp sociaal en economisch leefbaar te houden.

Een groot aantal zaken uit “Stad op Stelten” is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Zo werd bijvoorbeeld de Kaai in samenwerking met het Stadsoverleg en de gemeente opgeknapt, werden bestemmingsplannen aangepast en werd er ruimte geschapen voor nieuwbouw rond het koelhuis. Over “het Overtrefpunt” waarin naast de scholen, de sportclubs, een winkel, de voetbal, de sportschool en nog andere zaken kunnen worden gehuisvest wordt nog steeds gepraat. Met het project Havenstadt wordt er ook weer gebouwd op Stad en zelfs met veel aandacht voor duurzaamheid. Er komen voor de wijk onder meer twee elektrische BMW’s als deelauto.

Op het gebied van duurzaamheid is ons dorp anno 2017 een voorloper. We hebben al veel zonnepanelen op de daken en basisschool De Molenvliet was in 2015 landelijk de eerste school die de vijfde ECO-schoolvlag kreeg. We hebben in de buurt al vier windmolens met een rechtstreekse kabel naar ons dorp. Bij de bouw werden de scholen betrokken met een spelprogramma en slimme meters en hielpen bij de opening. In de gehele discussie rond het plaatsingsgebeuren van nieuwe windmolens op het eiland kwam er vanuit ons dorp een breed gedragen petitie waarin men aangaf liever geen molens in de Stadse polder te willen, maar geen bezwaar had tegen windmolens in de van Brienenpolder. Deze petitie werd door de gemeenteraad omarmd. Eindelijk eens “geen nee, maar liever daar”.

Momenteel is men wereldwijd bezig met een energietransitie omdat fossiele bronnen eindig zijn en het milieu steeds belangrijker wordt. Windenergie en zonnepanelen zijn een (tijdelijk?) alternatief maar alleen elektriciteit is onvoldoende als we in de toekomst van het aardgas af moeten stappen. De capaciteit van het netwerk kan alleen stroom als energiebron niet aan. In 2020 produceren we voor 100.000 huishoudens stroom maar wat moeten we als vervanging van het aardgas? We kunnen beter gaan isoleren en het verbruik proberen te verminderen maar er zal iets anders bij moeten komen. Wachten we af wat er komen gaat of anticiperen we en zetten ons dorp als voorbeeld van duurzaamheid op de kaart? De dorpsraad kiest voor het laatste, onder meer omdat je als koploper in aanmerking komt voor tal van subsidies en hulp van deskundigen en ons dorp kan zich als pilot manifesteren.
De dorpsraad wil graag met de burgers om de tafel om te kijken hoe we dat gaan doen. Er is nog geen kant en klare oplossing omdat de mogelijkheden nog onvoldoende in kaart gebracht zijn, maar het is wel duidelijk dat we naast elektriciteit ook iets anders moeten met bijvoorbeeld waterpompen of waterstof. Wet en regelgeving maakt veel nieuwe ideeën nog niet mogelijk maar we kunnen er wel al over denken en praten.

Op 31 augustus 2017 was er in het Trefpunt een bijeenkomst van de dorpsraad met verschillende betrokkenen op energiegebied om de mogelijkheden te onderzoeken of ons dorp in de toekomst een voorbeeld kan zijn. De dorpsraad vindt het belangrijk dat de dorpsbewoners op de hoogte zijn van deze duurzame ontwikkelingen en mee kunnen denken. Als het wat duidelijker is wat er voor mogelijkheden zijn, zal de bevolking door de dorpsraad worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.