StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

De opvanglocatie van Sjaloom Zorg aan de Tilsedijk, tussen Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel, heeft sinds zaterdag 20 januari 2018 een naam: De Vrije Veste. "Een naam die alles omvat waar wij voor staan en willen zijn", aldus regiomanager Corrie de Boed

Het was feest op de boerderij. Veel mensen waren op de onthulling van de naam plus nieuwjaarsreceptie afgekomen. Een overvolle huiskamer hoorde Corrie de Boed zeggen dat het project in december 2016 van start ging. "Na wat opstartprobleempjes mogen we echter stellen dat we geen project meer zijn. Bewoners en team laten zien waar ze voor staan. Een vast team heeft zich geformeerd, dat samen met de bewoners verantwoordelijk is voor ieders kwaliteit van bestaan", aldus Corrie de Boed.

Ze voegde daaraan toe dat dit gebeurt vanuit de missie en visie van Sjaloom Zorg en het appel in de Bijbel om naar elkaar om te zien. Ze citeerde Mattheüs 25 vers 35: "Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald." Daarop onthulden vier personen de naam op de gevel van de boerderij: eigenaar Johan Mol en zijn dochter Puck en de bewoners Lizanne Jelier en Edwin Ritskes. De Vrije Veste is de naam die de historische boerderij aan de Tilsdijk van oudsher heeft.

In De Vrije Veste wonen zes mensen. Er is ruimte voor zeven. Het zijn zorgvragers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Deze jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 23 jaar hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel of persoonlijkheidsstoornissen. Er kan sprake zijn van verslaving, naast werkloosheid en een negatief mensbeeld. Deze doelgroep krijgt geen indicatie voor beschermd wonen. Daarvoor is hun zorgvraag te licht. Aan de andere kant komen ze niet in aanmerking voor ambulante begeleiding in de thuissituatie. Daarvoor is hun zorgvraag juist weer te zwaar. Terwijl er wel complexe zorg nodig is.

Sjaloom Zorg heeft zich het lot van deze jongeren aangetrokken. In De Vrije Veste biedt de organisatie huisvesting en begeleiding. Het is een doorstroom- of fasehuis: de bewoners wonen er tijdelijk, tot het moment dat ze weer op eigen benen kunnen staan. Sjaloom Zorg bekostigt het project twee jaar – tot eind 2018 – en hoopt dat er met ingang van volgend jaar structurele financiering komt. Om dat voor elkaar te krijgen gaat de organisatie in overleg met onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee, de centrumgemeente Spijkenisse en zorgverzekeraar CZ.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst aan de Tilsedijk toonde Ruud Slootweg van de lokale medezeggenschapsraad zich zeer tevreden over het initiatief van Sjaloom Zorg. "Dit brengt meer beweging in het leven van de bewoners." Hij schonk een pot voor financiële donaties. Als er voldoende in zit, kunnen de bewoners van De Vrije Veste het geld besteden aan bijvoorbeeld een uitje.