StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Geachte leden van het Waterschap Hollandse Delta,
Namens de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet willen wij via deze brief opnieuw onze zorgen kenbaar maken ten aanzien van het traject ‘Stadse dijk’ van de Groeneweg in Den Bommel tot aan de Oudelandsedijk in Middelharnis.

We geven onze zorgpunten hieronder aan en onderbouwen deze met foto’s: (In deze PDF is de volledige uitwerking inclusief foto's weergegeven. [red.])

1. Verlichting
In 2016 stuurden wij het Waterschap een brief waarin we onze zorgen kenbaar maakten met betrekking tot het herinrichten van de ‘Stadse dijk’. We vroegen ons toen af, waarom het waterschap, die het traject veiliger wilde inrichten de lantaarnpaal bij de afslag naar Stad aan ’t Haringvliet had verwijderd. Deze kruising werd bovendien smal en onoverzichtelijk.

Het waterschap gaf toen aan dat er een nieuwe lantaarn zou komen.

Medio 2017 vroegen we opnieuw wanneer de lantaarn geplaatst zou worden. In november 2017 vernamen we van het Waterschap, dat er voor het eind van 2017 lantaarnpalen bij alle kruisingen geplaatst zouden worden.
Nu zijn we ruim een jaar verder, maar worden de kruisingen nog steeds niet verlicht, terwijl de lantaarnpalen al vanaf begin april 2018 geplaatst zijn.
Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties, omdat weggebruikers de afslagen naar bijv. Stad aan ’t Haringvliet in het donker en bij mist niet goed kunnen zien.

Wel zien we al enkele weken dat er in de dijk en door het asfalt gegraven wordt, om waarschijnlijk de lantaarnpalen van stroom te voorzien. Het wegdek wordt er echter weer een stuk slechter van.
Wij betreuren het dat het allemaal zo lang moet duren.

2. Slecht wegdek
In 2016 gaven we in dezelfde brief bij het Waterschap aan dat we het betreurden dat niet het gehele traject vernieuwd was. De wegdelen die niet zijn vervangen, verkeren in zeer slechte staat.
Op verschillende weggedeeltes blijft er water staan, soms tot halverwege de weg.
Er zitten scheuren, gaten en zonken in het wegdek.

Het slechte wegdek kan leiden tot gevaarlijke situaties en ongelukken. In de wet is geregeld dat wegbeheerders, zoals waterschappen, een grote verantwoordelijkheid dragen voor de staat van hun wegen en fietspaden. In artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek staat dat de wegbeheerder aansprakelijk is voor de schade van weggebruikers die is ontstaan als gevolg van een gebrekkige toestand van de weg.

Daarom vinden we het tijd worden dat het Waterschap nu in actie komt! Vervang de slechte delen door nieuwe wegstukken.

Zeker omdat het Waterschap al meer dan een jaar borden met ‘Slecht Wegdek’ langs het traject heeft geplaatst nabij de rotonde van Middelharnis, wordt het nu tijd om de verantwoordelijkheid hierin te nemen!

3. Degradatie van de weg
De dorpsraad betreurt het nog steeds dat Waterschap Hollandse Delta deze gebiedsontsluitingsweg gedegradeerd heeft tot een erftoegangsweg categorie 1, met een maximum snelheid van 60 km/h. Zeker daar het traject dagelijks nog steeds intensief gebruik wordt door met name inwoners van Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet en Middelharnis. Wij zien het gebruik alleen maar toenemen. Veel weggebruikers nemen nu de sluiproutes via bijv. de Nieuwe en Oude Stadse Zeedijk.

Wij vrezen dat Goeree-Overflakkee dicht gaat slibben, doordat er nu nog maar één gebiedsontsluitingsweg overblijft, de N215. Wij zouden het op prijs stellen dat het Waterschap het gebruik van de weg blijft monitoren en maatregelen treft als de verkeersintensiteit op Goeree-Overflakkee verder toeneemt. Graag ontvangen wij als dorpsraad als nog de beloofde resultaten van de metingen. (Zie mail 22-11-2017)

We hopen dat u onze zorgen deelt en dat we gezamenlijk tot een nog veiligere ‘Stadse dijk’ kunnen komen. We treden hierover graag met u in overleg.

Dit is een samenvatting zonder foto's van de brief naar het Waterschap Hollandse Delta. In deze PDF is de volledige uitwerking inclusief foto's weergegeven.

Wilt u uw mening kwijt over de herinrichting van het traject? Meld u dan aan op het forum!