StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Op 3 april 2019 was er weer een openbaar dorpsberaad in het Trefpunt. De hele Stadse bevolking was door huis-aan-huis uitnodigingen in Stadsplein uitgenodigd en de opkomst was goed, maar niet overweldigend. De sfeer was prima en de agenda van het bestuur werd vlot afgewerkt.

Twee wethouders en iemand van de provincie waren aanwezig. Ook Jonathan Reitsma, de onafhankelijke projectbegeleider van de energietransitie van Stad, was aanwezig. Hij nodigden alle Stadtenaeren uit om zich op te geven voor de bewonerstafels die het oordeel van de bevolking rond Stad van het gas af zullen inventariseren en uitwerken. Er is een tafel TECHNIEK die de technische kanten in kaart gaat brengen, een tafel FINANCIËN die gaat onderzoeken hoe we tegen een redelijk tarief waterstof of zelf kunnen gaan maken of inkopen, een tafel PROEFPROJECT die een proef met één of twee huizen gaat opzetten en de technische school daarbij zal betrekken. Als laatste de tafel COMMUNICATIE die moet zorgen voor eerlijke en duidelijk voorlichting aan de bevolking.

Er was iemand van het elektrische auto project die vertelde dat alle dorpsgenoten zich nu gratis kunnen aanmelden bij Mobiliteitsmeesters (06-37426431) en voor 1,60 per uur en 15 cent per kilometer de auto mogen gebruiken die bij het Stadshuus geparkeerd staat.

De weg tussen Schaapsweg en Middelharnis die een 60 km/uur-weg is geworden roept nog steeds veel boze reacties op en daar ging de voorzitter uitgebreid op in en er komt op korte termijn een vergadering met het Waterschap.

De zendmast bij de voetbalweide voor een betere GSM-ontvangst is er nog steeds niet maar er wordt aan gewerkt.

Er werd uitgebreid ingegaan op klachten over loslopende honden en poepoverlast. De gemeente heeft alle hondenbezitters een brief gestuurd over een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en er ontstond een discussie over de status van het bos dat destijds voorbij de voetbaldoelen tot losloopgebied is verklaard en nu opeens toch een aanlijnplicht zou hebben. Het wordt uitgezocht.

Het meest blij waren we met het verhaal van de kernwethouder Dhr., Feller die vertelde dat het Overtrefpunt met stip op het lijstje van de gemeente staat. Het Overtrefpunt werd in 2007 door de werkgroep Stad op Stelten gepresenteerd als een gezamenlijke huisvesting voor de beide scholen, het huidige Trefpunt, de gymzaal en mogelijk meer. Alle vier gebouwen zijn bouwkundig aan vernieuwing toe en de gemeente wil haar gebouwen verduurzamen door alles onder te brengen in één duurzaam gebouw.
Er werd goed nagepraat en iedereen leek de belangen van het dorp te willen behartigen. Als we deze sfeer weten vast te houden kunnen we op veel gebieden een voorbeeld voor andere kernen in het land worden.