StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Net als de meeste andere Flakkeese dorpen heeft Stad aan ’t Haringvliet een rijk koorverleden en afgelopen voorjaar toonden we in de wissellijsten in het Trefpunt vele groepsfoto’s van Soli Deo Gloria en andere plaatselijke koren uit het verleden.

Oude foto van zangvereniging Soli Deo Gloria

Vanwege de Corona konden we niet bij elkaar komen en geen recente groepsfoto maken, maar deze maand zijn de bijeenkomsten op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 in het Trefpunt weer hervat en wordt er weer geoefend. Door leeftijd, ziekte en sterfgevallen is het ledenaantal geslonken en daarom zoeken we nieuwe enthousiaste leden die ons gezellige koor willen komen versterken.

Kom gerust een keer op dinsdagavond in het Trefpunt kijken of neem contact op met Dingeman Huizer tel. 611323 voor verdere informatie.