StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Dinsdag 18 oktober 2022 was de feestelijke opening van de nieuwe schoolbibliotheek van CBS Albert Schweitzer. De leerlingenraad had de eer om de bibliotheek officieel te openen door middel van het doorknippen van het lint.

De bibliotheek en CBS Albert Schweitzer werken vanaf heden structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Doel hiervan is kinderen te stimuleren om meer te lezen op school en thuis. Kortom, meer leesplezier!

Doorknippen lint