Het Stadsoverleg vormt de dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet. We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp. Jaarlijks stellen we een leefbaarheidsplan met een begroting voor alle activiteiten op. Verenigingen kunnen zich aanmelden als ze ideeën hebben voor een activiteit voor het dorp.

Het Stadsoverleg is er voor en door de Stadtenaren.
Vanaf 2015 kent het Stadsoverleg een bestuur om allerlei formele zaken m.b.t. ons dorp te bespreken en algemene vergaderingen voor te bereiden. Het bestuur van de dorpsraad wordt om de 4 jaar gekozen. In 2023 vinden er weer nieuwe verkiezingen plaats.

Het bestuur telt max. 9 leden.

Doelen Stadsoverleg

  • Zorgen dat thema’s die in ons dorp leven besproken worden.
  • Het contact en de communicatie binnen de Stadse gemeenschap stimuleren, daardoor kunnen we de onderlinge band versterken en door samen te werken, kunnen we meer bereiken.
  • Verzamelpunt en klankbord zijn voor alles wat er leeft binnen de Stadse gemeenschap.
  • Het eerste aanspreekpunt voor externen.
  • Zaken die met anderen worden afgestemd, moeten relevant zijn voor de Stadse gemeenschap en de mening van de Stadtenaren wordt daarbij meegenomen.
  • Niet alleen wensen neerleggen bij anderen, maar kijken wat we met elkaar kunnen doen om zaken voor ons dorp te verwezenlijken.
  • Er samen voor zorgen dat de leefbaarheid verbetert en het welzijn van ouderen en jongeren wordt vergroot.


'Stadsoverleg is er voor en door de Stadtenaren'

Foto's van Stad aan 't Haringvliet
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Ko Nientje

Veel dorpsgenoten hebben al foto’s gemaakt van Ko Nientje. Kijk hier op een wereldkaart waar Ko Nientje allemaal al is geweest.

Dit keer ligt Ko Nientje met een lading schroot uit Beverwijk in Jorf Lasfar, Marokko. Helaas mag Ko Nientje de wal niet op.

Alle foto's kunt u terug kunnen vinden in het fotoboek.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD