StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Jan van 't hoekie

Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre. Dus komt tur aan om de zoveul tiet un Stads stikkie.

----------

Ze zaage wellus je bint te oud voor die diengun, noe dat gaak gelave aak. Kmot zaage begriep dur niks meer van, joe wel?

Noe binne ik mit mun broer in mun twee zussun op vriedag naer dat stuk "Overleve" weeze kiekke. Noe ik mot zaage hut was op dien aevond wel un kwestie van overleve.

Zo Jan is weer terug op hut ouwe nist. Noe zal je je wel ofvraege waer hei tie al die tiet gezete. Dur wiere op de kaaije al verhaelun verteld dat ik mit hut noorder zunnetje verdwene was.

Kwas even ut durp uut, dat beurt niet zoveul. Noe dat komt zo mun jongste zuster weunt al un mienke jaeren an de overkante in die zeit eleke keer wanneer kom je noe us bie mun kiekke. Dus hut most ter mar us van komme.

Als ventje van un jaer of tien speulden we veul met are jonguns op hut gors. Op un keer sprake we of om aak us poffertjes te gaen bakken. Allemaele moste dan van thuus iets mee nemen. De één un fles maalk, de andur blom, enz. enz. Zaalf most ik un poffertjespan meeneme.

Ik ha de vorege keer gezeit dat ik wat meer zou vertelle hoe mun zustur noe weunt. Noe daer is even niks van gekomme, ik bin un tietje in de lappemande geweest. Mar ik bin noe weer wat opgeknapt dus bin ik weer mar us in de pen geklomme

Kwas un paer daegen bie mun zuster op veziete. Ze is un tieje geleje verhuusd naer un aar huus. Un senioreweunien hiet dat noe, vroegur zeije ze un bejaerdeweunieng mar dat mag je niet meer zaage. Ze heit noe allus geliekvloers zak mar zaage.

Voetballe deeje in un weije waer op dat moment geen koeijen liepe. We moste hut speulveld un beentje vrie maake van "koeijenvlaaien". Hoewel zoon koeijenvlaai een goeje slijding best wel bevorderde wiere ze toch mar zoveul meugelijk weg gehaeld.

Noe hak weer hoore zaage dat de JOP (Jongere Ontmoetings Plekkie) aak weer weg mot, hut mot toch niet gekker worre mit die gastun uut Meneerse. Mar tis netuurluk geen nieuws sinds Stad bie Meneerse gekomme is ken dur niks, lees mar verdur.

Hallo Allemaele, noe hak hoore zaage dat je van Stad naer Tiengemete kan vaere, noe dat doet me weer dienke an vroegur. Wielle gienge in de wintur aak naer Tiengemete, niet mit de boat mar laape over 't ies.

Hut EK voetbal staet weer voor de deur, de gekte in oens landje breekt weer los. Hele straeten binne versierd, op Stad is ter nog niks tezien van die gekte, kiek dat komt omdat Stadtenaeren nugtere maasun binne.

Noe mit al dat mooije weer ken de zwembroek of zwempak weer uit de kast. Je ken noe terecht op hut Stadse strandje, vroegur gienge we op hut gors of op hut hoad zwemme.

Vóór schooltied deje we roend deze tiet knikkure. Vroegur had je un soort kalk knikkurs, die meestal bruun ware. Als je dur per oengelok op trapte, wier deze helemael verpulverd.

Kwas van de weeke op bezoek bie mun zuster in de Plaete, in toen gieng hut zomar over vroegur. Die had nog un ouwd stikkie uut de krangte laage, un reimpie ovur brokken van Hangs de Ruuter. Tis dan wel Plaets mar kwil jeulle dit niet onthouwe.