StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Sinterklaar is de deure nog niet uut of de kerstbââm mot opgetuugd worre. Dur binne der aak un hââp die niks meer doen mit Sinterklaas, mar allus oender de kerstbââm stoppe. Noe die kerstbââm optuge was aak un leuke bezigheid.
opmaak
Korsemisse komt ter an

Sinterklaar is de deure nog niet uut of de kerstbââm mot opgetuugd worre. Dur binne der aak un hââp die niks meer doen mit Sinterklaas, mar allus oender de kerstbââm stoppe. Noe die kerstbââm optuge was aak un leuke bezigheid.

As kind weet ik nog dat we geen kerstbââm hadde ze waare te dier, mar toen ik wat ouwer was in ut kon leije kocht mun vadur bie Teun Muldur de bââm vlak voor kerst dan was tie voor de helft van de pries. We gienge de bââm dan mit zun allun optuge, mar dat was leuk.

Mun vadur tummerde dur van twee ouwe plankjes un kruus oendur zodat tie op un taefeltje kon staen. Wielle mochte de slienger dur inhange, mun vadur in moedur deje de ballun dur inhange, die waare van glas dus heel breekbaer. Wielle mochte aak mit rooje lintjus de kerstkransjes dur inhange, die wââre gemaekt van koek, fondant of seklade. Elleku aevend mochte we dur een uut zoeke om op te etun, wel wat lastig om te kiezen, ze wââre allemaele lekkur, mar as we dur een gekoze hadde dan was hut smulle geblaeze.

Dur gienge aak echte kaersies in de bââm, je had van die iezere klemmetjes waer un kearsie inpaste. Alleen op kerst aevend mochte die brande dat was nog un heel gedoe. Mun vadur zette dan un emmer waetur biede bââm mit un natten doek. Soms vloog den bââm wel us in brand mit al die drage dennenaeldun.

Op hut durp was hut aak gezellug, alle wienkuls hadde de etelage versierd. Bie koppenaal stieng dur dan un kaark die was gemaekt van brooddeeg, voor de raemun van de kaark zat rood pepier, in in de kaark brande un liggie, Op hut dek lag sneeuw van poejersuuker of zo. Verdur was heel de etelage versierd mit allerlei luxe broodjes. In zo had elleku wienkel zun best gedaen om dur iets moois van te maeken.

Ken wel zaage un heel gezellege tiet, ik vraeg mun eige wel us of of dat noe aak nog zo is mit al dat etun in drienken in grote kedoos, mar dat kenne jeulle zaalf wel beantwoorde. Via de digitale snelweg wil ik je allemaele prettege kerstdaegun in un gelokkug mar vooral gezoend 2007 toewense.
Jan van 't Hoekie