StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Het is verkiezingstijd. Dubbel verkiezingstijd. Het kabinet is uit de kast gekomen en de gemeente moet regelmatig afgerekend worden op haar beleid van de afgelopen vier jaar. Tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Regelmatig wordt door mensen als Maurice de Hond en het Een Vandaag opiniepanel gevraagd wat ons vertrouwen is in de politiek. Dat is een vraag die ik eigenlijk nooit zo goed begrijp. We leven toch in een democratie? Dan is het volk toch aan de macht? Dan vraag je met die vraag toch eigenlijk naar ons zelfvertrouwen?

Als we de gemeente niet vertrouwen, dan vertrouwen dus eigenlijk onszelf niet? Zijn wij niet de gemeente? Hoort Stad niet bij de gemeente? Nee? Dan wordt het tijd voor een gemeentelijke herindeling. Als we meer het gevoel hebben Flakkeënaars dan Menheersenaars te zijn, moeten er dingen veranderd worden. Jammer dat we nog een keer moeten kiezen voor een gemeente die een aflopende zaak is.

Het gaat in de politiek om vertegenwoordiging. Dat merken we nu heel sterk. Mijn zoon vraagt zich af waarom zijn vader de laatste week meer aandacht heeft voor de televisie dan voor zijn werk. Dus gaat hij nog meer vragen stellen dan gebruikelijk. "Wie zijn die mannen?" Dat zijn ministers. "Wat zijn ministers?" Dat zijn de bazen van Nederland. "En waar praten ze de hele tijd over?" Ze praten over oorlog. "Hebben ze ruzie?" Nou, sommigen willen naar de oorlog en sommigen willen niet meer naar de oorlog. "Dan blijven de bazen die niet meewillen toch gewoon thuis? En dan mogen de bazen die naar oorlog willen er gewoon wel naar toe gaan. Toch?" In Den Haag hebben ze zestien uur vergaderd om tot een val te komen en mijn zoon van vier komt met een nog veel eerlijkere oplossing.

Joost