StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Valt het u ook zo op dat vooral ganzen zoveel lawaai maken als ze overvliegen terwijl de meeste andere vogels hun snavel houden als ze vliegen. Zwanen hoor je aan het geluid van hun wieken en niet aan hun gesnater.

Zwanen

Aardappelruggen

Reparatie windmolen

Zonopkomst

Overal om me heen verschijnen de laatste tijd ganzen met een sleep jongen achter zich aan dribbelend, soms wel 14 stuks tussen twee ouders. Ik liet me vertellen dat dit vaak niet alleen hun eigen kroost is, maar dat ganzen vaak babysitten voor de buren en voor buiten ouderlijke oppas zorgen. Vroeger trokken de ganzen in het voorjaar naar het Noorden om daar te gaan broeden maar nu blijven er steeds meer hier om voor nageslacht te zorgen en onze boeren lastig te vallen en te beroven van hun gewas. Iedere nacht slapen en poepen er wel 60 ganzen op ons strandje en daar klaagt niemand over terwijl als er iemand met een hond komt zwemmen en de hond poept per ongeluk is iedereen boos, ook als de eigenaar een poepzakje bij zich heeft en de drol opruimt. Hoe zou het toch komen dat we het meest welvarende land ter wereld zijn en toch nog altijd iets vinden om over te klagen?

StadsWeb kwam begin mei met een neutraal zeer informatief verhaal over de voor- en nadelen van Waterstof om de bewoners goed geïnformeerd te kunnen laten stemmen of we waterstof een plekje willen geven in de vervanging van het aardgas. Ik roep mijn lezers op het te lezen. Ook las ik op StadWeb over de resultaten van de enquête van de dames Eva Mikx en Jildou Huisman. Hieruit blijkt dat de bewoners zich niet vertegenwoordigd achten door het Stadsoverleg en zich zeer slecht geïnformeerd voelen door de werkgroep. Blijven we een beetje praten over isoleren en zetten we het waterstof uit onze gedachten of gaan we echt eens spijkers met koppen slaan? Hoelang moeten we nog wachten tot de gemeente met de bevolking spreekt in plaats van over hen?

Zeker in het weekend zie ik langs de Vliegers, bij het Watergat, langs het Haringvliet en op andere mooie visplekjes steeds vaker van die mooie groene tentjes staan met enthousiaste vissers die behalve hun visserslatijn ook gewoon Nederlands, Roemeens of Belgisch kunnen praten en best wel in zijn voor een praatje. Het valt me op dat ze eigenlijk nooit zwerfvuil achter laten en nooit geluidsoverlast veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de campers op de Kaai en bij het strandje en daarom ben ik erg blij met het gedoogbeleid. Laten we de Boa’s inzetten om op te treden tegen het zwerfvuil langs wegen en fietspaden. Ik hoorde van een vrijwilliger dat hij zes volle vuilniszakken lege blikjes en ander afval had opgeraapt langs het fietspad tussen Stad en de rotonde bij het Rondeel. Maar ook drie zakken langs de oostelijk randweg waar alleen auto’s en geen fietsende scholieren gebruik van kunnen maken dus laten we ophouden met steeds met het vingertje naar de jeugd te wijzen.

Heeft u de afgelopen weken ook zo genoten van die prachtige sierlijke aardappelruggen in de polders. Niet alleen keurig rechte lijnen maar ook sierlijke bochten en soms met prachtige tractorsporen. Waarom komen al die toeristen toch vooral voor de kleurige tulpenvelden en hebben ze nauwelijks oog voor de boerenkunst die onze boeren met hun tractoren in de polders scheppen?

Bijna alle huizen die hier op het dorp te koop komen, worden binnen de kortste keren verkocht en daarom komen steeds meer nieuwe bewoners in ons dorp. Vroeger ging StadsWeb uit nieuwsgierigheid bij hen langs voor een interview, maar niet iedereen is daar opgesteld en daarom gebeurt het naar mijn weten niet meer. Soms presenteren nieuwe bewoners zichzelf met een verhaaltjes op de sociale media. Mijn vraag is of we als dorp niet met elkaar een welkomspakketje voor nieuw bewoners kunnen samenstellen met informatie over tal van zaken over ons dorp. Zelf bedacht ik een Ko Nientje in zo’n pakket te doen die de nieuwe bewoners voor hun raam kunnen zetten als teken dat ze zich betrokken willen voelen met het dorp en in zijn voor een praatje.

De reparatie van de laatste molen van Energiepark Flakkee Zuid is veel omvangrijker dan ik dacht. Eerst gingen de wieken eraf, toen werd de generator er uit gehesen en toen ging zelfs de gondel naar beneden en later ook nog de gehele mast zodat alles afgebroken is.

Men zegt dat één zwaluw nog geen zomer maakt, maar hier om de toren vliegen ze nu al een paar weken met soms wel twintig tegelijk en toch wil het vandaag 23 mei 2021 nog steeds maar geen echte zomer worden en blijft het te koud en te nat voor de tijd van het jaar. Maar was dat veel te droge voorjaar van vorig jaar nu veel beter? Gelukkig werd het vanaf 26 mei 2021 mooier weer en zien we de eerste beregeningsmachines al weer op het land bezig.

De zon komt nu rond 5.30 uur op boven het Haringvliet en dat is altijd een prachtig gezicht, zeker als er al veel vissers op het water actief bezig zijn. Waarom staan deze mannen en jongens toch zo vroeg op om hier om 5 uur ’s morgens bij 4 graden het water op te gaan?

Een kraai kwam langs met een mooi verhaal over een vogelverschrikker. Een weduwnaar had een nieuwe vrouw gevonden die bij hem ingetrokken was en zich vol enthousiasme op de moestuin stortte. Ze zaaide van alles, legde erwten, bonen en kapucijners maar had veel last van vooral duiven en merels die zich te goed deden aan haar plantgoed en verschrikt wegvlogen als ze de tuin in stormde om hen te verjagen. Ze vroeg haar man een vogelverschrikker te maken en trok deze pop de jas van zijn eerste vrouw aan en gebruikte haar pruik, die de eerste vrouw vanwege de chemo had gedragen, op een emmertje als hoofd. Nu zouden de vogels wel wegblijven maar wat schetste haar verbazing toen ze de volgende dag ging kijken: er zaten wel tien vogels op en rond de vogelverschrikker, want de vogels herkenden de jas en de pruik van die lieve vrouw die hen dagelijks kwam voeren en bij wie ze zelfs uit de hand aten.