StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

We beginnen te wennen aan de nieuwe vuilcontainers en de nieuwe regels van de RAD. Zo leerde ik dat chipzakken niet bij het plastic mogen, maar bij het restafval moeten.

Schilderij van kerk en kerkgangers

De extra bakken voor snoei-, groente- en fruitafval worden pas eind juli 2021 bezorgd dus wordt er driftig bij buren geloosd of rijden mensen een keertje extra voor 10 euro naar de milieustraat. Als je al die afvalbergen in de media ziet besef je goed dat we beter met afval moeten omgaan. Sinds 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine flesjes en blikjes en nu maar hopen dat we ze minder langs de kant van de weg en het fietspad zien liggen.

Zondagochtend was ik een beetje sentimenteel nadat eerst om 8 uur, toen om 9 uur en toen om 9.50 uur de klok onder mij, zoals gebruikelijk en vastgelegd in de erfgoednota, een aantal minuten luidde en er toch maar een stuk of dertig kerkgangers naar de kerk kwamen voor de dienst van 10 uur. Wat een verschil met pakweg 40 jaar geleden toen nog driekwart van het dorp naar een van de drie kerken hier trok voor de eredienst en de kerken de grootste sociale verbinders in het dorp waren die zorgden dat mensen erbij hoorden en ze zo nodig tijdig hulp in gelden, goederen en zorg kregen. Nu zien we rond 9.40 uur een stroom auto’s richting Middelharnis en Dirksland trekken omdat vele Stadse inwoners zich daar prettiger voelen in de diverse kerkgenootschappen. Natuurlijk respecteren we dat maar toch maak ik me zorgen hoe dat straks met ons mooie kerkgebouw verder moet als het restje bezoekers het onderhoud niet meer kan betalen. Je moet er toch niet aan denken dat zoals elders al gebeurt er een supermarkt, boekhandel, dokterspraktijk of werkplaats in komt, maar laten we wel beseffen dat behoud van het mooie eeuwenoude gebouw voor het dorp belangrijker is dan wat er binnenin gebeurt. We hebben steeds meer kunstenaars in het dorp wonen en misschien wordt de kerk straks wel een cultureel centrum met op zondag ruimte voor een kerkdienst, maar verder ook exposities en concerten en daarmee een magneet voor toeristen waardoor een koffie/theehuis hier weer rendabel wordt.

Werkzaamheden op kruispunt Molendijk-Zweedsestraat

Op 14 juli 2021 werd het kruispunt Molendijk-Zweedsestraat vernieuwd, omdat er door de glasvezelwerkzaamheden vervelende hobbels waren ontstaan die met het zware verkeer schade veroorzaakten aan huizen. Ongelooflijk en erg boeiend hoe snel 16 man en 10 werkauto’s eerst frezen, dan schoonmaken en dan er laag voor laag nieuw asfalt neerleggen en aanwalsen, er een auto komt om 5 strepen te schilderen en hoe de gemeente de volgende dag alles perfect afwerkt.

Ik hoorde Jolanda Holleman een gedicht voordragen over het Watergat, het mooie nieuwe stukje natuur achter Camping “Het Vogelnest”. Er bloeien momenteel twee soorten orchideeën en de vogelaars hebben er al meer dan honderd soorten vogels gespot waaronder de blauwborst en de visarend. Behalve voor vissers, die er kamperen en de campinggasten en hondenuitlaters is het ook erg interessant voor andere mensen.

Schilderij van bloemen