StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

In de afgelopen twee weken waren er twee avonden in het Trefpunt waarin zowel de voordelen als de nadelen van de mogelijke energietransitie van ons dorp naar waterstof uitvoerig ter sprake kwamen.

Iedereen heeft het beste met het dorp voor en beseft dat we ons moeten neerleggen bij het besluit van de regering dat we in 2050 af moeten van fossiele brandstoffen, maar de manier waarop we dat kunnen gaan doen geeft discussie. Dat is natuurlijk goed en dat houdt elkaar bij de les want je kunt veel leren van andersdenkenden, maar langzaam moeten we toch groeien naar het referendum in juni waarbij 70% van de huishoudens met een gasaansluiting voor waterstof moeten stemmen om het project door te laten gaan.
De uitslag staat nu nog beslist niet vast want naast de voorstanders zijn er ook bewuste en gemotiveerde tegenstanders en zijn er ook veel bewoners die alles het liefst willen houden zoals het altijd was en geen onzekerheid willen rond veranderingen. De 5,6 miljoen subsidie voor het plan wordt door een groot deel van de bevolking met dank aanvaard omdat nu ook minder draagkrachtige dorpsbewoners zonder kosten mee kunnen doen maar anderen zijn bang dat ze een vette worst voorgeschoteld krijgen om straks de grote maatschappijen vette winst te gaan bezorgen. We wachten het resultaat af maar ik hoop wel dat we met wederzijds respect ons in de zaak verdiepen en een bewuste keuze maken.

De tulpen bloeien overal op het eiland prachtig en komende zaterdag is er weer de Tulpen-wandel- en -fietstocht die dit jaar niet door ons dorp komt en we hoeven dus geen 800 pannenkoeken te bakken voor de altijd enthousiaste en dankbare lopers.

Na een periode van forse droogte hebben we een paar dagen regen gehad maar nu is het alweer zo droog dat er beregend wordt op het land.

Land beregenen

Bij de ingang van ons dorp is na lang vragen eindelijk door de gemeente een bord geplaatst waarop de mensen welkom op het dorp worden geheten en manifestaties worden aangekondigd. Tijdens de Kunstkijk is er op ons dorp weer op meerdere locaties kunst te bewonderen.

Bord van het dorp