Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre.
opmaak
Hallo allemaele

Op Flakkee spreeke de meeste maasun un dialect. Elk durp heit dan aak nog verschillen in uutspraek. Op un Stadse seit mag dan aak de Stadse tael niet vergeete worre. Dus hut komt tur an, om de zoveul tiet un Stads stikkie.

Noe zat ik van de weeke evun op internet te kieken, in wat kom ik tegen un echte Stade webseit. Ik veerde evun op uut mun stoel, mar das leuk, ik ken wel zaage harstikke leuk.

Noe las ik dear dat een groep maansen verhaelen van Stad op pepier wille zette, kiek daer wil ik aak wel un biedraege in levere, ik ha dur aak jaeren geweund. Sommege zalle wel even motte wenne an de menier van sgrieven, ik doe hut op zun flakkees, niet hoe je ut sgrieft mar hoe je hut zeit. Hut is dan aak de bedoeling dak om de mienke weekun wat sgrieve. Kiek as jeulle hut niet meer leuk vinde mot ja dat geweun zaage, want dan stop ik dur mee. Kwil niet ha dat maansun mit pien in dur hood van die verhealtjes naer dun doktur motte. Julle zalle je wel ofvraege wie is die vaant, das gebrukeluk oor op het durp. Iedereen wil weete hoe je hiet, waer je weunt in van wie je dur een bint?. Noe elleku Stadtenaer kent Jan van ‘t hoekie, in dat heit dan aak verdur geen uitleg meer nodig. Kiek das hut voordeel van bie naemen, je hoeft de bie naem mar te zaagun in iedureen weet wie je bedoelt. In as je dur niet uut kan komme kan je ’t altiet nog an Piet de Kapper vraege, die wist haest allus van wat tur op het durp gebeurd was. Piet kent aak veul maasun. Dus wie weet?

De volgunde keer zalk vertelle waer ik op kleuterschole gieng.

Allemaele de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD