Het was één van die nachten waarop je hoopt dat het gieren van de wind niet gaat liggen en de sterren zachtjes in de hemel drijven. Een paarsachtig maanlicht lag over het dorp en stemmen loeiden door de schoorstenen.
Joost mag het weten
Storm

Het was één van die nachten waarop je hoopt dat het gieren van de wind niet gaat liggen en de sterren zachtjes in de hemel drijven. Een paarsachtig maanlicht lag over het dorp en stemmen loeiden door de schoorstenen. Een groot rood licht gloorde aan het einde van de Achterdijk en sissende geluiden rolden door de straten. Het licht leek van de haven te komen en ik wandelde diep in mijn jas gedoken en een beetje leunend op de wind door de Nieuwstraat en sloeg de Voorstraat in. Het licht kwam inderdaad van de haven. Het was rood en soms zag je een groene flits tegen de huizen weerkaatsen. Door het geloei van de storm heen, hoorde je gegil en andere ondefinieerbare geluiden.

Het uithangbordje van Piet de Kapper klepperde in de striemende wind terwijl een zonderling geklede man met een blinddoek voor de ogen me stoïcijns voorbij liep. Ik wandelde huiverend verder in de richting van de haven die bij het omhoog lopen in het zicht kwam. Een houten driemaster met gescheurde zeilen was op de havenmuur te pletter gevaren en lag klem in de haven. De masten van het spookschip zwiepten vervaarlijk in de stormwind en over het dek zwalkten lang gejaste zeelui met blinddoeken voor en getrokken zwaarden door elkaar. Sommigen vielen overboord het ijskoude water in, sommigen liepen al op de kade. Het rode licht leek uit het opengebarsten ruim van het schip te komen. Krijsende, schurende en schrapende geluiden vulden de lucht en ik stond verstijft naast het schippershuis te kijken.

Uit het kraaiennest stortten zich ineens honderden vleermuizen ter grootte van honden in alle windrichtingen. Het door de aanvaring gehavende schip zonk weg in de haven, de wind ging plotseling liggen en het werd doorstil. Ik denk dat die slaappillen toch niet de beste oplossing zijn voor mijn slaapprobleem.

Joost
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD