As je naer de grote schoolu mog most je zes jaer weeze. Wielle gienge op 1 april naer de grootu schoolu. Dat je dun eerstun dag most vergeet je nooit, toch?
opmaak
Naer de groote schoolu.

As je naer de grote schoolu mog most je zes jaer weeze. Wielle gienge op 1 april naer de grootu schoolu. Dat je dun eerstun dag most vergeet je nooit, toch?

Kha op de kristeluke schoolu an den Meulendiek gezete, meestur Vissur was toen hoofd gelaaf ik, kweet niet meer wie dur toen meestur of juffrouw was van de eerstu in tweede klas Je had toen 8 klassun, 1 in 2 zatte in un lokaal, 3 in 4 in un lokaal, in in het lestu lokaal zatte klas 5 in 6, 7 in 8.

Voor dak sogguns naer schoolu gieng kreeg ik un groendege schoonmaek beurt, tandun poesse, haer uut reeje in kiekke of mun naeguls schoon waare, ik kreeg aak goeje kleerun an. Die klerun most ik nae schooltiet uut doen in kreeg ik are kleerun an om te gaen speulun.

Kweet nog wel dat dun eerstun dag mun moedur me laapers weg gieng brienge. We liepe van huus naer schoole, in oendurweg kwamme we are kindurs tegen die al op schoolu gienge. Die are kindurs deje dan uutschelle voor aprilbig, de moed zakte dan al in je schoenen. Op het schoolplein wast helemaele aarg, daer stoend un heel koor te zingen Aprilbig, aprilbig, aprilbig. Mar gauw de schoolu in, mun jas an de kapstok, in dear stoend un meestur die wees dan je plek an waer ze mocht gaen zitte.

Die meestur vertelde wat je wel in niet mocht doen, noe ik kan je vertelle dat je meer niet dan wel mocht doen. Dur stoende houte bankun mit un taefel dur an vast, op die bank konde twee man zitte. Dur zatte aak twee ienktpotjus in, voor de man een, die kon je mit un sgufie dicht of ope doen. An de muure hienge mooie plaeten mit iesbeerun in zo dur op. Dur hieng aak un bord mit Aap, Noot, Mies in zo dur op. O jae, der hieg aak nog un kaerte van Nederland, kwist niet wak daermee most, kwas nog nooit verdur geweest dan dun Bommul. In dun hoek stieng un groote zwarte kolekachel mit un dikke pupe die deur het dek naer buitun gieng, volgus mien brande die niet want ’t was tur stik koud.

Allemeale de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD