Veul maasun binne of gaen nog op vekansie. Plekken as Spanje in Turkijje in verwegiestan binne in. Mar hoe gieng dat vroegur?
opmaak
Vekansietiet

Veul maasun binne of gaen nog op vekansie. Plekken as Spanje in Turkijje in verwegiestan binne in. Mar hoe gieng dat vroegur?

Ik ken daer heel kort ovur weze, wielle konde niet op vekansie, daer hadde we de saantun niet voor. Mun vadur kreeg wel vekansiebonnun mar daer moste are diegun in huus of zo van gedaen worre. As kind gienge we dan as het mooi weer was naer het gors.
We kreege dan un flesse ES gezeuze mee, die gieng dicht mit un beugul dan gieng de prik dur niet of. We kreegu up paer boturhammen mee in soms as hut kon leije kreege we aak wat snoepies mee. We namme aak un dekun mee om op te zittun in un handoek om je of te dragun. In netuurluk nam je je zwembroek mee, je kon niet in je bloote koent gaen laape.

Vroegur ha we nooit zwemles gehad, je most dat zaalf mar leere.
Soms mogte we niet alleen gaen zwemme, je vadur most waareke in je moedur had niet altiet tiet om mee te gaen. Het hielp dan as je zei dat ome Wullum dur was. Ome Wullum was toen dienk ik al 70 jaer geweest in kon niet zwemme mar hie speulde toch voor badmeestur. Ik ha ome Wullem wel us pootje zien baaje, hie had dan zun broekspuppun in de puppun van zun lange oenderbroek opgestraapt zodat die niet nat konde worre.
Op hut gors had je an de are kant van de vaergeul het kikkerbadje, daer kon je hut waeter in laape in dat wier geleideluk dieper. Dur stoende aak paelun mit un net as ofscheiding zo wist je waer je wel of niet kon laape. Je had toen nog opkommend in ofgaend water dan kon du run behoorleke straam staen. Soms stoend dur zoveul straam dat als je an de ene kant van het hood dur indook je an de are kant pas bovun kwam. Bie laeg waetur kon je niet in hut kikkerbadje dan stoend het draag, je ging dan in de vaergeul want dan stoend daer niet veul waeter, je kon zo naer de are kante toe laape. Op hut gors was hur altied wel gezellug mit mekaare.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD