De Stadse dag had als tema Stad ant waetur. Noe bink daer aak weeze kiekke mit mun broer. Noe ik ken je zaage die keek zun aagun uut. Jae hie is al jearen weg vant durp, dus voend tie hut leuk om weer us hier te kiekken.
opmaak
Stad ant waetur.

De Stadse dag had als tema Stad ant waetur. Noe bink daer aak weeze kiekke mit mun broer. Noe ik ken je zaage die keek zun aagun uut. Jae hie is al jearen weg vant durp, dus voend tie hut leuk om weer us hier te kiekken.

We lieppe zo tegun tweeje naer de kaaje in daer begon ut geliek al goed. Temiste oenze lieve heer dee dur nog un schepje bovun op mit un grote buuje. Stad ant waetur was geliek Stad an in int waetur,. mar gelokkig wier hut snel draag. We kwamme oendurweg nog wat ouwe stadtenaeren tegen, dus dur worre geliek wat ouwe koejen uut de sloot gehaeld. Mun broer kwam aak hele vreemde verkleejde maansun tegun, komme die hier feeste vroeg tie. Nee natuurluk niet die weune hier. Zo ken je geliek zien wie dur stadtenear binne in wie dur binne komme weune, de verkleejde binne dur komme weune. We kwamme un maans tegen mit bloend haar in helemaele blauw. Is tie droekig of heit tie hut an dur harte vroeg mun broer. Nee jo die speult voor waeternimf zei ik. Tjonge, tjonge, zei tie wat heit dat maas der eige toegetakeld. We kwame aak dun ouwen dokter nog tegun die kon mun broer nog wel van vroegur. Noe die liep hut vuur uut zun sloffen, hie zag ter zalfs helemaele rood van, mar toen die duchter bie kwam zagge we dat hie un rood ketelpak an had. Dur was ter aak een die liep in un rubberboot, ik zaage tegun mun broer as hut vroegur gieng regene dan nam je un paraplu mee, tegunwoordug un boot, je weet nooit hoe groot die buije is. Dur zatte aak nog un paer piraten op dur gemakkie maasen zwart te maeken, in die maasen zeije niks terug, noe as ze mien zwart maeke, zaag ik wel wat terug, daer keje op rekene. Veder was het bie de jachthaeven gezellug, we ha heel wat of geklest in bie gepraet. Toen binne we bie de stikzak maeltiet weeze kiekke. Kiek un stikzakmaeltiet zit in un stikzak, twas dan aak zoende dat geenmaas die bie zun had. As je vroegur naer tland toe gieng dan nam je je stikzak mee mit etun in un flap mit kouwe thee. Ze verkochte aak nog gesmookte poters, mar dat doen ze niet goed. We zalle het uutlaage, je neemt poters van eigenemers die binne het lekkerste, die doe je wasse, dan de kop in de koent dur of, in dan doe je ze smooke in reuzel, in je eet ze mit spek. (dur binne der aak die ze eerst voorkooke).

Twas gezellug mar we moste al naer huus, twas al over zesse dus we waare al an de leate kante. Un Stadtenaer in nieuwsgierig genog, dus gaet wel kiekke mar eet vuuf ure tuus. Toch fijn dat ter maasun binne die die diengun organiseere zei mun broer. Daer was ik hut helemaele mee eens, in meschien doen de stadtenaers volgend jaer aak mee.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie

In deze keer aak de groete van mun broer

O ja orgenesasie aak nog bedankt voor de fijne middag

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD