Hut is wat de leste wienkel op Stad gaet dicht. Dat was vroegur wel arus, toen hadde we dur zat op hut durp. Kzal jeulle us meeneme om boodschappen op hut durp te doen
opmaak
De wienkel dicht.

Hut is wat de leste wienkel op Stad gaet dicht. Dat was vroegur wel arus, toen hadde we dur zat op hut durp. Kzal jeulle us meeneme om boodschappen op hut durp te doen. We beginne voor hut gemak mar us bovun an de Voorstraete.

Bovun an de Voorstraete had je op hut hoekkie van Nierop, die verkocht gaerun in band an de ene kante in de wienkel in an de are kante raakwaar, de pruumtebak in de segarun waare erug in trek. As we verdur laape kwamme we an de lienkse kante uut bie Piet Sniejer, die verkocht krujenierswaar, de losse stroope was erug in trek, je most dan wel zaalf un pot mee brienge, los op je handun meeneme gieng moeiluk. Naest Piet Sniejer had je bakkur Silvis, die had niet alleen broad in zo mar die verkocht aak ijs in zaalf gemaekte petat. Kweet nog wel dat tur in de petatzaek op de muure stoend “Wees wijs koop Silvius ijs” Daernaest zat schildur Dorsman mit zun wienkel. Daer weer neffen had Hans de melkboer zun wienkel, die kwam aak nog langs de deure mit van allus in nog wat. In as je iets niet meer in huus had kon je altiet evun belle in dan kwam die hut brienge.
Daernaest had slagur van der Piel zun wiekel, die verkocht allus vant vaareke in van de koeje. Verdurop zat Hendrikse mit potten in pannen in daer was aak un smitse bie. In dan had je an die kante aak nog de bakkerieje Teun Niep, die had elleku weeke wel hut een of are koekkie in de anbieding. As we noe langs de are kante terug laape dan komme we bie Piet de kapper, noe daer hoef ik vedur niks bie te zaagun, je kan nog steeds zien hoe hut vroegur was, dur is van allus te kaap. Hut enegu wat arus is is dat de maasun dur niet meer gaen belle, ze ha noe allemaele zaaluf telefoon. De klompemaekur heit nog un tiedje zun zaak gehad int gemeentehuus. Daer weer neffen had de scheerbaas zun wienkel. Naest de scheerwiekel had bakker Braber zun wiekel, die zun bolussun ware om je viengurs bie of te likkun. Verdurop had je nog Krien van der Meide de schoenmaekur.

Kiek noe hak mit jeulle alleen de Voorstreate op in neer gelaape om boodschappen te doen. As jeulle dat noe aak elleku weeke zaalf hadde gedaen dan hadde dur nog wel wienkels geweest oor.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD