Je laapt noe un supermarkt binnen, als tie der nog is, in dan ken je van allus kaape. Je staet ter niet meer bie stille, allus is te kriegen. Vroegur was dat wel arus, je most dan zurege voor de wintur. Laet ik mar us beginne mit wat ter in de vleispanne kwam.
opmaak
Tuus slachte 1

Je laapt noe un supermarkt binnen, als tie der nog is, in dan ken je van allus kaape. Je staet ter niet meer bie stille, allus is te kriegen. Vroegur was dat wel arus, je most dan zurege voor de wintur. Laet ik mar us beginne mit wat ter in de vleispanne kwam.

Un haap maasun deje vroegur un vaareke vetmeste, dat zat dan achtur thuus in un vaarekeshok. Al het rest etun wier an de vaarekus gegeve, aak de buren kwamme etun brienge. Sommege deje bievoere mit meel of de maasun deje poturs kooke. Dur gieng dan un hele wasbus vol gewasse poturs mit hut velletje der nog om op ut gastel, daer deje as kind aak van snoepe, lekkur zoon gekookte potur. Je mot hut thuus mar us probere de earpels wasse in dan kooke mit hut vel dur nog an, die binne veul lekkerdur dan geschelde earpels. As het vaareke in ’t najaer groot genog was kwam de Wachter of van der Pijl an huus slachte. Hie kwam dan soggus vroeg mit un handkarre mit daerop zun spullun. Eerst dee die dat vaareke dôôd schiete mit teen of tandur dieng, dan zun keel ope snieje, om dat vaareku leeg te laete bloeijen. (vies praetje eeh) Dan moste al de haerun dur ofgehaeld worre, dat kon op twee manierun brande of broeje. Brande gieng mit strooi, in bie broeje gieng hut vaareke in un bak mit waarm waetur in wier dan schoon gekraawd. As dat klaer was hienge ze dat vaareku op an un laddur in dan deje ze de ingewanden dur uut haele. De bruukbaere diengen hiewe ze apart, zo wiere de daaremun gebruukt om de worste in te doen. Dur wier niks bruukbaers weggegooid, zelfs de klapblaeze kom je laete draage in dan opblaeze, daer kon je dan mee voetballe. Hut vaareke hieng dan an de laddur in dan most je wachtu tot de keurmeestur geweest was.Dat was nog wel spannend want as hut vaareku niet goed gekeurd wier, dan was je wintur extraatje naer zun grootje. As hut vaareke goed gekeurd was, dat kon je zien want dan zat tie vol mit blauwe stempuls, kwam de slaagur het klein maeku. Mit un schaarp mes dee die dat vaareku an de laddur vakkundig uutbeene, de grootu bottun dee die hakku op un houte blok mit un bielle. As hut vaareke klein gemaekt was kwam hut tuus waark, want dat gieng niet in de diepvries, die bestoende nog niet. Daer zalk de volgende keer ovur vertelle.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD