We gaen verdur mit de slacht. Zoas ik de vorege keer al zei we hadde geen diepvries, dus allus most verwaarkt worre. In allus wat te eten was an heut vaareke wier gebruikt...
opmaak
Tuus slachte 2

We gaen verdur mit de slacht. Zoas ik de vorege keer al zei we hadde geen diepvries, dus allus most verwaarkt worre. In allus wat te eten was an heut vaareke wier gebruikt...

Noe we gaen mar gauw beginne, want tis un haap mit waark. Dur wiere eerst un paer stikken vleis in spek uitgezocht, die gienge naer de buurun, ze hadde tenslotte aak voor rest eten gezurgd. Dat was niet de eenege reede, as je het zaalf goed had kon je wat misse. Ik elk geval un Stads gebruuk, mekââre hellepe, das noe un heel stik mindur dan vroegur, aauu. Mar vooruut verder mit het vaareke want tis nog lang niet klaer. De niertjes in de hersuns kon je bakke, de lever wier gekookt, in mit un beentje zout op de boturham gesneeje. De kop mit nog wat are diengun wiere gekookt, daer wier zure zult van gemaekt. Dur wier un deel vleis gemaele voor de worsteballen. Daervan gieng un deel in de daremun., dat was verse worst, die wier in de kaemur an de houte balekun op latjes gehange, zo kreeg je gedrââgde worst. Het andere deel van het gehakt wier gebraaje, dat gieng dan in wekflessun of in un geemaljeerde emmur oender het vet in de keldur. Zo wier haest allus gebrââje in dan in de wekflessun of in emmers oender het vet gezet. Een deel gieng aak in de pekel in een keulse pot die gieng net as allus de keldur in. De reuzel wier uutgebakke, het overbluefsel ware dan kaanun, die at je op brôôd mit zout of mit stroope.
Van dat vet kon je dan stroopvet maeke, je dee dat vet vermienge mit stroope, noe dat was pas echt smulle. Dur gien aak nog un paer hammetjes near de zoldur om te drââgen, de gedrââgde ham. De pôôten in de staert wierre gebruikt in de snert. In wat dienk je van hele perun mit spek, toch un feestmael.

Allemeale mar weer de groete van Jan van ’t hoekie.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD