Het woord ‘democratie’ is onpopulair in deze dagen van angst en oorlog. Bovendien is democratie in de praktijk ver te zoeken. In Europa wordt de dienst uitgemaakt door een wel erg getrapt systeem ...
Joost mag het weten
Democratie

Het woord ‘democratie’ is onpopulair in deze dagen van angst en oorlog. Bovendien is democratie in de praktijk ver te zoeken. In Europa wordt de dienst uitgemaakt door een wel erg getrapt systeem van verkiezingen en de democratie in Nederland is onlangs praktisch opgezegd door het kabinet doordat het een parlementair besluit verkoos te negeren. Dat laatste feit verwachtte ik op de voorpagina’s van alle buitenlandse kranten en als ‘breaking news’ op CNN, maar zelfs in Nederland doen we alsof onze rechtstaat niet fundamenteel ondermijnd werd. Soit.

Democratie is een precair systeempje en ik denk dat de politieke filosofen gelijk hebben als ze zeggen dat het onophoudelijk van onder naar boven opgebouwd moet worden. Als de Stem van het volk macht wil uitoefenen, dan moet de Stem van het volk dus luid genoeg zijn. Is die niet luid genoeg dan bestaat er een schijndemocratie en dan regeren de politici. Willen we onze samenleving dus in stand houden, dan moeten we als verlichte burgers op lokaal niveau (van onder naar boven) duidelijk maken wat we denken en voelen. In Stad aan ’t Haringvliet gebeurt zulks sinds kort door Stad op Stelten, een burgerinitiatief dat opkomt voor de langetermijnbelangen van dit dorp. Een groep mensen die zich zorgen maakt over het verlies van middenstand, verloedering van infrastructuur zoals de haven en gebrek aan diverse voorzieningen. Stad op Stelten bestaat uit een brede groep mensen uit het dorp en is bovendien voor iedereen toegankelijk en zeer open voor inbreng van andere dorpsbewoners. Tegen niemand en vóór Stad.

Ik denk dat de luidheid van de Stem de kans op succes van een goed plan bepaald. Op 4 januari is het nieuwjaarsreceptie slash StadAvond in het Trefpunt. Stad op Stelten stelt u dan haar plannen voor en nodigt u uit om zoveel mogelijk op- en aanmerkingen te geven. Laat uw Stem horen!

Joost
Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD