In mien jeugdjarun wier der vaek, voor de school begon aan bokspringe (niet haasie over) gedaan. Der wiere dan 2 partijen van een stik of 5-6 jongens per partij gevurmd. De éne partij most "bok" staen en de are partij moest sprienge.
opmaak
Spelletjes van vroegur

In mien jeugdjarun wier der vaek, voor de school begon aan bokspringe (niet haasie over) gedaan. Der wiere dan 2 partijen van een stik of 5-6 jongens per partij gevurmd. De éne partij most "bok" staen en de are partij moest sprienge.

Un jongen van de "bok" partij gieng dan tegun de muur staen, die vouwde zun handen mit de oenderkant naer boven. De voorste jongen van de "bokken" most daer zijn hood in laage, de are 5 moste hun hood tussen de benen van z'n voorganger steeke. Zo ontstoend er un rij van 5 gebokt staande jongens (bokken). De are partij most dan één voor één op de rikken van de bokken springe zoender dur of te valle. De eerste sprienger most probere zover meugeluk te komen, zodat der ruumte genog kwam voor de are, en zo vedur. Viel dur één van de springurs van un bok of, dan moste de springurs voor "bok" staen. Viel dur geenmaas of, dan most de voorste springur een antal vingurs omhaag steke en roepe: "Bok, bok, bok, hoeveul hores ha ik op m'n kop?" De voorste bok most dan raaje hoeveul vingers dur omhaag gestoke waare. Raaide die het juiste antal, dan wiere de springurs bok, in de bokken springurs. Raaide hij het juiste antal niet, dan wier der weer van vorun of an begonne.

Stelt laape was aak zoon spelletje van vroegur Je had stelten met één verhaging voor de beginners in stelten met 2 verhagingen voor de wat gevorderde. Stelten ware in de speulgoedwienkels te kaap. Mar de meeste hadde de centen dur niet voor in dan wiere die deur de vadurs gemaekt.
In plek van op stelten wier aak wel op blikjes gelaape. Je nam dan 2 lege blikkies in 2 cm. naest de bodem van elk blik wier dan aan allebei de kanten een gaatje gemaekt waardeur een touwtje van ongeveer 2 meter wier getrokke. Dan wiere de uuteinden van het touw aan mekaare geknaapt, zodat un grote lus ontstoend waaraan het blikkie vast zat. Verdur wiere de blikkies rechtop gezet mit de bodemkant naar bovun daerop gieng je dan staen. Dus elke voet op een blikkie. Dan trok men met je handen de touwtjes strek, zodat het blikkie ondur je voetun bleef zitte en dan kon je zo laape.

Misschien weerus wat arus dan kompjoetere, hange of sjille.

Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD