Mun Moedur haalde vroegur altied boodschappen in de kruijenierswienkel van Verwoerd un aantje verdur an de meulendiek. Mun moedur betaelde de boodschappen nooit geliek, mar liet ze opschrieve in betaelde dan an hut einde van de weeke de rekenieng.
opmaak
Snoep voor niks

Mun Moedur haalde vroegur altied boodschappen in de kruijenierswienkel van Verwoerd un aantje verdur an de meulendiek. Mun moedur betaelde de boodschappen nooit geliek, mar liet ze opschrieve in betaelde dan an hut einde van de weeke de rekenieng.

Ze nam me vaek mee en ik ha nooit gezien dat mun moedur centun aan Verwoerd gaf. In toch kreeg ze dur boodschappen mee in dat waere dur nogal wat. Ons gezin bestond uit vuif maesun. Mun moedur vergat wel us un boodschap en zag dur dan tegen op om dat stik te gaen laepen voor un vergete boodschap in zei dan tegun mien: "hael us effe un pak zout of un poend strope", noe dat dee ik dan, want soms kreeg je dan un snoepie van Verwoerd.
Betaele hoefde niet, want Verwoerd schreef dat weer bie de rekening. Maar dat wiste wielle niet, want wielle dochte dat je bie Verwoerd allus voor niks kreeg, moedur betaelde toch aak niks.

Op un dag was ik met twee vriendjus van mien leeftied op straet aan ut speulen toen ik trek kreeg in un reep seklade. Dus op naer Verwoerd in daer vroeg ik om 3 sekladerepen, één voor mien in voor mun vriendjes aak elk eentje. Ik kon die rustug weggeve want wielle hoefde toch niet te betaelen. Ik kan je zaage die reep seklade giend dur in as zoetekoeke van van Neuren. Zekur zoon hele reep seklade, want ik ken me niet heuge dak dur ooit een thuus gekrege ha, jae wel un stikkie mar nooit un hele reep.

Toen mun moeder op zaeterdag de rekening gepresenteerd kreeg, schrok ze dur eige un hoedje van hut hage bedrag en zei tegen Verwoerd: "Mar al die repun seklade ha ik niet besteld." Waerop verwoerd zei: "Jewel, want die heit je zeuntje weze haele." Op dat moment gieng dur bie mun moedur un lanpie brande. Ze begreep hoe de vurk in de steele zat in gaf Verwoerd opdracht voortan niks meer aan mien mee te geven zoender boodschappenbrieffie.

In zo kwam dur un einde aan hut "gratis" snoepfeesie voor mien in mun vriendjes.

Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

Geslaagde scholieren

Al sinds 2007 gaat StadsWeb elk jaar langs bij de Stadtenaren die geslaagd zijn voor de middelbare school.

De geslaagde scholieren van dit jaar kunt u hier vinden.

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD