StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Nou ja, natuurlijk niet zoals wij stervelingen "leven" zien. Maar zijn nalatenschap leeft wel degelijk. Onbegrijpelijk vind ik het, dat er mensen zijn die heel wreed tegen hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.
opmaak
Sinterklaas Leeft!!!

Nou ja, natuurlijk niet zoals wij stervelingen "leven" zien. Maar zijn nalatenschap leeft wel degelijk. Onbegrijpelijk vind ik het, dat er mensen zijn die heel wreed tegen hun kinderen zeggen dat Sinterklaas niet bestaat.

Kijk, laten we het er over eens zijn dat hij dood is. Al heel lang. Maar het bewijs van zijn bestaan is geleverd door het optekenen van zijn levensverhaal en natuurlijk door vertellingen. We hebben het hier wel over een heilig verklaarde bisschop.

Als ik het parallel mag leggen naar Christus; ook zijn verhaal is opgetekend en naverteld. Dat gebeurt feitelijk nog elke dag. Ook hij is (zo'n 400 jaar na zijn dood) heilig verklaard en in Hem en zijn Hemelse Vader geloofden en geloven nog steeds miljoenen mensen. Deze Christenen vertellen hun kinderen ook niet dat Christus niet bestaat omdat hij niet meer leeft zoals wij het leven kennen. Vele mensen proberen elke dag naar Christus' erfgoed te leven en te handelen.

Nicolaas van Myra was een diep gelovig man, die zijn hele leven aan zijn geloof en de kerk heeft gewijd, die veel gedaan heeft voor- en later beschermheer geworden is van kinderen, ongetrouwde vrouwen, kooplieden en zeelui. Ziet u de parallel naar de huidige viering van Sinterklaas?? Kinderen, Kooplieden (kadootjes) en Zeelui (de stoomboot). Het feest zoals wij dat nu vieren is op die pijlers gebaseerd. Natuurlijk zou het mooier zijn als 5 december inhield dat alle welvarende kindjes van Nederland en België hun speelgoed aan Sinterklaas zouden schenken, zodat hij het aan minder welvarende kindjes kon geven. Maar wie ben ik om deze oude traditie te herschrijven?!

Het feest gaat over geven en ontvangen en hoe een ieder dat invult is persoonlijk. Drie maanden geleden was het misschien de bedoeling om er een paar honderd euro tegen aan te gooien, maar nu in deze financieel moeilijke tijd, zal het voor een heleboel kinderen een stuk minder zijn. Toch gaat het bij de kinderen uiteindelijk niet over wat ze krijgen maar wat u ze biedt. Omkleedt u de situatie met mysterie en gezelligheid of met het klinische geven en er niet meer naar omkijken? Ik kan me de pakjesavonden thuis in elk geval nog goed herinneren.

Kinderen komen er vanzelf achter dat wat ze zien niet is wat het lijkt. Maar om dan te zeggen dat Sinterklaas niet bestaat..... Nee, zeg dan dat hij niet meer leeft en dat we elk jaar te zijner nagedachtenis een mooi kinderfeest vieren.

Sundaygirl