StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Vanaf 10 mei t/m 2 juli 2014 is de tentoonstelling 'Witte Koeien' van Herman Maas in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk te zien. Mede-exposante is Mieke van Ham met keramiek.

Vele jaren geleden bezocht Herman Maas een bijeenkomst waarop Jan Trompper aan de hand van de formule 1+1=3 uitlegde dat je samen meer bent dan twee aparte mensen.

Hij riep op tot het zoeken van verbindende culturele projecten waardoor heel verschillende mensen en groepen van het eiland aan de sociale cohesie konden bijdragen. Als je samen met plezier aan iets werkt storen andere visies minder en kunnen zelfs verrijkend werken. Zoek naar wat je bindt en niet naar wat je scheidt. Op schilderles bij Jan Roedoe schilderden twaalf mensen steeds hetzelfde voorwerp en de resultaten waren steeds heel verschillend omdat iedereen nu eenmaal vanuit zichzelf naar iets kijkt. Hebben de “Reizende Dichters” de “Lente” als onderwerp dat hoor je heel verschillende gedichten en toch ben je samen met hetzelfde bezig. Dat is boeiend.
Herman zoekt bij fotograferen en schilderen de onderwerpen dicht bij huis en werkt vooral in verzamelingen van één onderwerp omdat dan net als bij postzegels ook de minder mooie postzegel toch belangrijk is voor de verzameling. Een lelijke stapel plastic hooibalen, aardappelruggen of een rijtje windmolens wordt pas mooi als je ze in een serie belicht met steeds verschillende aspecten.
Op deze tentoonstelling in een kerk, het grote voorbeeld van een verbindende factor op het eiland, toont Herman hoe verschillend koeien zijn en toch in één stal passen. Als knipoog toont hij hier alleen witte koeien terwijl hij in Ebbe en Vloed juist alle rassen door elkaar toonde.

Mede-exposante is Mieke van Ham met keramiek. Zij volgde o.a. cursussen bij Marianne Bosch.

U bent van harte welkom op deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11:00 uur tot ongeveer 12:00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10:00 - 12:00 uur.