Den Ezel is de bijnaam van Cornelis (Kees) Arensman die met een ezel over de molendijk liep.
Den Ezel, Niet geschollen

Cornelis (Kees) Arensman was vroeger net als Kas van Gurp melkboer op het dorp en hield koeien in zijn schuur naast het huis op Molendijk 26. Ook Teun Milch (Arensman) handelde een tijd in melk. De koeien werden buitendijks geweid op de gronden van de ambachtsheerlijkheid die in 1956 verkocht zijn aan Prosman. Toen Kas van Gurp emigreerde naar Canada nam de weduwe van Keulen-de Buck zijn plaats in. Haar schoonzoon Hans Maliepaard was de laatste melkboer van Stad.

Op de Molendijk woonde de fietsenmaker Jan (Pruum) van Rossum en net als nu nog was de fietsenmakerij ook een ontmoetingsplek voor een praatje en werden er plannetjes bedacht. Toen Kees een keer met de boot een dagje naar Rotterdam was en ’s avonds vermoeid de bus uitstapte gaf Jan Pruum hem een touw in zijn hand met daaraan een ezel. Kees had dat eerst niet in de gaten en sjokte zo over de Molendijk. Sindsdien heette hij den Ezel om hem te onderscheiden van o.a. Kees Arensman van Dabbe. Als na kerktijd de mannen nog een ommetje liepen hoorden ze in diverse huizen families psalmen zingen bij hun orgel en liepen ze langs Kees dan zeiden ze: hoor den ezel weer eens balken.

Kees was getrouwd met Klaasje Osseweijer en kreeg veel kinderen: we noemen Rina (getrouwd met een van Dijk), Han, Cor, Mien (getrouwd met Jan v/d Put), Sien (getrouwd met een van Vliet), Leen, Annie (getrouwd met Wijnand Jelier) en Aja.
Leen woont nog in het ouderlijk huis op de Molendijk en heeft de bijnaam van zijn vader over genomen. Hij is getrouwd met Lenie Lagerwerf en heeft 4 kinderen (Carolien, Peter, Kees en Johan waarvan Carolien en Johan nog op Stad wonen) en al vele kleinkinderen.

Stad aan 't Haringvliet

VOOR EN DOOR STADTENAEREN!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT OP STAD!

🡢

Uitgelicht

STAD MEER DAN DROAG BRÔÔD