StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Vorige maand verhuisde het gezin Catsburg vanuit Goes naar onze Hervormde pastorie. De website deed reeds verslag van de intrede- en bevestigingsdienst van dominee Catsburg. StadsWeb had een gesprek met hem.

Door Herman Maas

Vorige maand verhuisde het gezin Catsburg vanuit Goes naar onze Hervormde pastorie op Nieuwstraat 25, telefoon 611227. De website deed reeds verslag van de intrede- en bevestigingsdienst van dominee Catsburg. Voor onze rubriek “Nieuw op Stad” hadden we een gesprek met hem.

De dominee ontvangt me in zijn spreekkamer waarin naast het mooie oude bureau een grote hondenmand opvalt en hij begint te vertellen over zijn liefde voor zijn trouwe boxer. Hij vindt het heerlijk om met de hond te wandelen en samen te genieten van de natuur. Verder vertelt hij over zijn zoon Jan, die in Driebergen de autoschool deed en nu als verkoper bij de BMW-dealer in Goes werkt en steeds met mooie auto’s van klanten thuis komt. Zijn dochter Wilma heeft een opleiding gedaan voor directie-secretaresse en zoekt na maanden vrijwilligerswerk in Nicaragua nu werk hier in de buurt. Zijn vrouw werkt, net als hij, nog twee dagen per week in Goes en samen rijden ze dan op en neer en hebben dan alle tijd om hun belevingen van die dag samen te delen voor er weer taken thuis wachten.

Zijn werk als dominee hier op het dorp ziet hij ruimer dan alleen voor de eigen kerkelijke gemeente. Voor de website, die voor heel het dorp is, wil hij kwijt dat hij naast dominee ook mens is en vanuit beide aspecten, die eigenlijk niet te scheiden zijn, voelt hij zich verantwoordelijk voor de hele gemeenschap.

Juist door naar elkaar te luisteren en te proberen respect voor andermans standpunten te hebben kunnen we bijdragen aan een betere wereld. We moeten zoeken naar wat ons bindt om samen verder te kunnen. Omdat hij naast zijn werk hier nog twee dagen per week werkzaam is als pastoraalwerker in het van oorsprong katholieke verzorgingshuis Maria ter Weel in Goes heeft hij veel contact met anders gelovigen en niet-gelovigen en ondervindt hij hoe je ook voor hen iets kunt betekenen.

Hij komt met enkele warme voorbeelden en op mijn vraag of Jezus daarin niet het mooiste voorbeeld moet zijn geweest benadrukt hij dat de Bijbel zijn leidraad is, maar dat je dat in bepaalde gevallen op zijn werk in Goes niet als eerste moet laten blijken om ruimte te laten de ander eerst zijn verhaal te laten doen. Juist deze week stond in Trouw een heel verhaal over de aparte plaats die pastoraalwerkers in tehuizen in deze tijd innemen omdat ze voor iedereen zijn en daarom minder hun eigen kerkelijke identiteit kunnen uitdragen. Zijn liefde voor het intermenselijk contact bij hulpverlening bracht hem er toe zich te gaan scholen in de Gestalttherapie waarin hij nu onder supervisie praktijkervaring opdoet.

Ook op zijn werk in de Hervormde Gemeente geeft de predikant zijn visie. De kerkelijke gemeente behoort volgens hem een plaats te zijn waar mensen rust en troost vinden. Waar de liefde woont. Niet alleen naar binnen in respect en bewondering voor elkaar, ook naar buiten. Een rustplaats voor elk onrustig hart. Heeft Jezus niet gezegd: Komt tot Mij, wie vermoeid en belast is en Ik zal u rust geven. We horen er niet bij, om slaaf van regels te zijn (God bevrijdde Israël juist van slavernij), maar om elkaar te dienen in liefde.

Op weg naar huis zei iemand, die mij de foto zag maken van het echtpaar Catsburg, tegen me: “Er zijn nu twee honden in de pastorie, een echte boxer en een echte herder”. Ik ben het daar geheel mee eens.