StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb
Ds. N.J.A. van Exel ontving mij gastvrij in ’t Anker, het gebouw achter de Gereformeerde kerk (PKN). Ik interviewde hem over zijn leven en werk op Stad.

Door Bettine Trommel

Ds. N.J.A. van Exel ontving mij gastvrij in ’t Anker, het gebouw achter de Gereformeerde kerk (PKN). Ik interviewde hem over zijn leven en werk op Stad. Van Exel is sinds zeven jaar verbonden als predikant aan de Gereformeerde kerk (PKN) van ons mooie dorp. Hij werkt hier een dag per week.

Zijn werk als dominee is begonnen in het dorpje Fijnaart in Brabant. Daar diende hij een kleine gemeente. Daarna is hij in dienst van de zending voor negen jaar vertrokken naar Brazilië waar kerkopbouw zijn belangrijkste taak was. Ook is hij daarna bijna negen jaar directeur geweest van Youth for Christ Nederland en is hij 8,5 jaar predikant geweest van de federatieve gemeente Hervormd-Gereformeerd in Lelystad.

Gevangenis
Toen hij in 1998 de kans kreeg om gevangenispredikant te worden in de EBI te Vught heeft hij deze kans met beide handen aangepakt. Omdat hij gewend was om altijd 60 tot 70 uur per week te werken en in de gevangenis een baan kreeg voor 36/40 uur, wilde hij er graag nog wat bij gaan doen. Toen ontdekte hij de Gereformeerde kerk van Stad die voor één dag per week een dominee zocht en zijn keuze was snel gemaakt, mede omdat dominee van Exel een echt kerkmens is, hij voelt zich met hart en ziel aan de kerk verbonden.

Het mooiste in zijn geloofsbeleving vindt hij het maken van preken. Hij pakt de Bijbel en een leeg papier voor zich en gaat dan nadenken over een preek. Het liefst maakt hij diensten met een bepaald thema, hij gaat bijvoorbeeld graag voor tijdens diensten waar het Heilig Avondmaal gevierd of de Doop bediend wordt, in een jeugddienst, een startdienst, diensten rond de feestdagen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar ook “gewone” kerkdiensten vindt hij boeiend om te doen.

Hokje
Heel graag werkt dominee van Exel samen met andere geloofsculturen, welke dit dan ook zijn. In zijn werk als gevangenispredikant komt hij natuurlijk met mensen uit allerlei culturen in aanraking die dus ook allemaal verschillend geloven. Het is zo mooi om te zien dat er tijdens een dienst in de gevangenis zoveel verschillende mensen bijeen komen. Ook op ons dorp is het belangrijk om samen te werken. ‘Zowel kerken als samenleving: kom uit je hokje!’, is iets wat ds. van Exel graag nog meer zou willen zien.

De Stadse Dag die sinds een aantal jaar ‘gevierd’ wordt vindt hij absoluut een geweldig initiatief. Hij vond het dan ook jammer dat hij er dit jaar niet bij kon zijn. Met allerlei mensen met verschillende gedachten en achtergronden een feest maken voor de hele dorpsgemeenschap is een mooi iets.

Hij wenst de Stadse bevolking tenslotte die levenswijze toe die Jezus bedoeld heeft: liefde voor God en voor de naaste. Met deze mooie woorden sluiten we ons interview af.